تاريخ : ۹۴/۰۵/۰۴ | 13 | نویسنده : امیر گل محمدی

تمبرهای جدید پستی الفبا در سال 1394

دوستان عزیز سلام.

شرکت پست قبل از تکمیل سری پستی الفبا در سایز بزرگ و کوچک که از هر کدام فقط 10 قطعه چاپ نموده بود نسبت به چاپ تمبر پستی جدید حروف الفبا در سایز متوسط اقدام نموده است.

تاکنون 2 قطعه تمبر پستی جدید منتشر شده است.

قیمت هر سری 2 تایی 2.5 هزار تومان بلوک 10 هزار تومان

==============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل 09354920401 گل محمدی تماس بگیرید.تاريخ : ۹۴/۰۵/۰۴ | 13 | نویسنده : امیر گل محمدی

تمبر جدید مشترک ایران-مکزیک

دوستان عزیز سلام.

تمبر جدید مشترک ایران -مکزیک منتشر گردید.

فعلا موجود نیست

==============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل 09354920401 گل محمدی تماس بگیرید.تاريخ : ۹۴/۰۵/۰۴ | 12 | نویسنده : امیر گل محمدی

تمبر جدید مشترک ایران-ترکیه

Joint Issue Iran s/s

دوستان عزیز سلام.

تمبر جدید مشترک ایران -ترکیه منتشر گردید.

قیمت تمبر مشترک چاپ ترکیه 15 هزار تومان و بلوک 4 تایی 60 هزار تومان

==============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل 09354920401 گل محمدی تماس بگیرید.تاريخ : ۹۴/۰۵/۰۳ | 20 | نویسنده : امیر گل محمدی

تمبر طلا و نقره امام خمینی

دوستان غزیز سلام.

به مناسبت رحلت امام خمینی تمبر طلا و نقره برای اولین بار در کشور ضرب شده است.

قیمت هر سری کامل طلا و نقره با جعبه مخصوص 600 هزار تومان

======================================================

ضمنا 3 سری تمبر طلا و نقره به مناسبت ابن سینا-شهریار و تختی قبلا منتشر شده است.

قیمت هر 3 سری طلا 900 هزار تومان(هر کدام 300 هزار تومان) و هر 3 تا نقره 300 هزار تومان می باشد.

============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل 09354920401 گل محمدی تماس بگیرید.تاريخ : ۹۴/۰۵/۰۳ | 20 | نویسنده : امیر گل محمدی

تمبرهای جدید ایران سال 1394

 تمبر یادبود جدید (غازهای پیشانی سفید) اسکناس و تمبر ایران

دوستان عزیز سلام.

در سال 1394 تاکنون 2 سری تمبر یادگاری منتشر شده است.

قیمت هر 2 سری 5 هزار تومان بلوک 4 تایی 20 هزار تومان و پاکت مهرروز 7.5 هزار تومان

============================================================

1-تمبر یادگاری مشترک ایران و نرکیه سال 1394

قیمت هر سری 1.25 هزار تومان و بلوک 4 تایی 5 هزار تومان و مهرروز 2.5 هزار تومان

2-تمبر یادگاری غازهای وحشی در سال 1394

 تمبر یادبود جدید (غازهای پیشانی سفید) اسکناس و تمبر ایران

قیمت هر سری 3.5 بلوک 15 هزار تومان-مهرروز 5 هزار تومان

============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل 09354920401 گل محمدی تماس بگیریذ.تاريخ : ۹۴/۰۴/۰۵ | 20 | نویسنده : امیر گل محمدی

گالری تمبر-سکه و اسکناس ایران

مرداد ماه 1394

 

============================================================

تازه های سایت

 

3-تمبر طلا و نقره یادبود امام خمینی در سال 1394

 

2-تمبر جدید غازهای وحشی در سال 1394 

 تمبر یادبود جدید (غازهای پیشانی سفید) اسکناس و تمبر ایران 

1-تمبر جدید مشترک ایران و ترکیه در سال 1394

============================================================

اجناس جدید در سایت

 

4-تمبر طلا و نقره به مناسبت ابن سینا-شهریار و تختی

قیمت هر 3 سری طلا 900 هزار تومان(هر کدام 300 ) و هر 3 تا نقره 300 هزار تومان می باشد.

3-تمبر طلا و نقره یادبود امام خمینی در سال 1394

قیمت هر سری کامل طلا و نقره با جعبه مخصوص 600 هزار تومان 

2-تمبر جدید غازهای وحشی در سال 1394 

قیمت هر سری 3.5 بلوک 15 هزار تومان-مهرروز 5 هزار تومان 

1-تمبر جدید مشترک ایران و ترکیه در سال 1394

قیمت هر سری 1.25 هزار تومان و بلوک 4 تایی 5 هزار تومان و مهرروز 2.5 هزار تومان

============================================================

 کتاب راهنمای تمبر-سکه و اسکناس

 

1-کتاب راهنمای تمبرهای ایران سال 1394

قیمت 35 هزار تومان

2-کتاب راهنمای تمبرهای ایران انجمن تمبر ایران سال 1394

کاملترین و جامع ترین کاتالوگ تمبر ایران

 

قیمت 38 هزار تومان

3-کتاب راهنمای اسکناسهای ایران سال 1394

قیمت 35 هزار تومان

4-کتاب راهنمای سکه های ایران

 

قیمت 35 هزار تومان

5-کتاب راهنمای سکه های ایران دوران پهلوی

قیمت 45 هزار تومان

6-کتاب راهنمای سکه های ایران دوران قاجار

قیمت 45 هزار تومان

============================================================

آلبوم نگهداری تمبر-سکه و اسکناس

  لطفا برای دریافت اطلاعات کامل از اجناس زیر برروی عنوان دلخواه کلیک نمایید.

 1-آلبوم نگهداری تمبر

2-آلبوم نگهداری اسکناس

3-آلبوم نگهداری سکه

4-

 

============================================================

آلبوم مصور نگهداری تمبرهای ایران

  لطفا برای دریافت اطلاعات کامل از اجناس زیر برروی عنوان دلخواه کلیک نمایید.

 1-آلبوم مصور تمبرهای دوران قاجار و رضا شاه با کلاسور درجه 1 جلد چرمی 80 هزار تومان

2-آلبوم مصور تمبرهای دوران محمدرضا پهلوی 1318 تا 1357

با کلاسور جلد چرمی 2 عدد تکسری 200 هزار تومان

از سال 44 تا 57 با 1 کلاسور 100 هزار تومان

به صورت جلد شده شامل 4 جلد از سال 18 تا 35 و 36 تا 43 و 44 تا 50 و 51 تا 57 قیمت 200 هزار تومان و هر جلد 50 هزار تومان

به صورت بلوک 4 تایی با کلاسور جلد چرمی 3 عدد 300 هزار تومان

از سال 44 تا 57 شامل 2 کلاسور 220 هزار تومان و از سال 18 تا 43 شامل 1 کلاسور 80 هزار تومان

3-آلبوم مصور دوران جمهوری اسلامی از سال 58 تا 92

تکسری 200 برگ با 2 کلاسور چرمی 220 هزار تومان

به صورت صحافی شده در 3 جلد 225 هزار تومان

بلوک مصور 400 برگ با 4 کلاسور چرمی 450 هزار تومان

به صورت صحافی شده از سال 1358 تا 1389 شامل 6 جلد 450 هزار تومان

سال 90 قیمت 25 سال 91 قیمت 25 و سال 92 قیمت 25 و سال 93 فقط مصور 10 هزار تومان

هر برگ مصور 8000 ریال و کلاسور درجه 1 جلد چرمی 30 هزار تومان

============================================================

تمبرهای یادگاری دوران جمهوری اسلامی ایران

  لطفا برای دریافت اطلاعات کامل از اجناس زیر برروی عنوان دلخواه کلیک نمایید.

 1-تمبرهای جدید ایران در سال ۱۳۹۳

تمبر جدید نوروز 1393

2-کلکسیون تمبرهای دوران جمهوری اسلامی ایران

 

3-تمبر مینی شیت نوروز 1391

 

4--

 

============================================================

تمبرهای یادگاری دوران محمدرضا پهلوی

  لطفا برای دریافت اطلاعات کامل از اجناس زیر برروی عنوان دلخواه کلیک نمایید.

 1-تمبرهای دوران محمدرضا پهلوی ۱۳۱۸ تا ۱۳۳۵

عروسی محمدرضا شاه پهلوی و فوزیه اسکناس و تمبر ایران

2-

 

============================================================

تمبرهای دوران رضا شاه پهلوی

  لطفا برای دریافت اطلاعات کامل از اجناس زیر برروی عنوان دلخواه کلیک نمایید.

 

============================================================

تمبرهای دوران قاجار

  لطفا برای دریافت اطلاعات کامل از اجناس زیر برروی عنوان دلخواه کلیک نمایید.

 1-تمبر پنجاهمین سال سلطنت ناصرالدین شاه قاجار

 

2-تمبرهای ایران دوران قاجار

3-

 

============================================================

تمبرهای خارجی

  لطفا برای دریافت اطلاعات کامل از اجناس زیر برروی عنوان دلخواه کلیک نمایید.

 1-تمبر جدید خارجی تن تن بلژیک 2014

2-فروش تمبرهای خارجی

Prince William 18th anniversary s/s

3-سی دی تمبرهای کشورهای مختلف جهان 2014

4-

============================================================

تمبرهای جاری یا پستی

  لطفا برای دریافت اطلاعات کامل از اجناس زیر برروی عنوان دلخواه کلیک نمایید.

 1--تمبر جاری حروف الفبا در سال 1393

2-تمبرهای جاری دوران جمهوری اسلامی ایران

تمبر پستی سری هفدهم و نوزدهم با سورشارژ ( انقلاب اسلامی ) توضیح مهم دارد  اسکناس و تمبر ایران 

3-تمبرهای جاری دوران محمدرضا پهلوی

 تمبر سری اول پستی محمد رضا شاه اسکناس و تمبر ایران

4-

============================================================

تمبرهای اختصاصی ایران

  لطفا برای دریافت اطلاعات کامل از اجناس زیر برروی عنوان دلخواه کلیک نمایید.

 1-تمبر مالیه سازمان میراث فرهنگی

2-تمبر اختصاصی انجمن تمبر شیراز

3-تمبرهای جدید اختصاصی دانشگاه آزاد اسلامی

View Full Size Image

4-تمبر اختصاصی جدید سر درب اصلی دانشگاه تهران

5-تمبرهای اختصاصی ایران

تمبر اختصاصی تمبر پنگول بی دندانه (مینی شیت) اسکناس و تمبر ایران

6-

============================================================

آلبوم تمبرهای موضوعی ایران

  لطفا برای دریافت اطلاعات کامل از اجناس زیر برروی عنوان دلخواه کلیک نمایید.

 1-آلبوم تمبرهای موضوعی ایران

2-

============================================================

کلکسیون اسکناس

 لطفا برای دریافت اطلاعات کامل از اجناس زیر برروی عنوان دلخواه کلیک نمایید.

1-اسکناس های بسته ای نو در ایران

2-اسکناسهای ایران دوران محمدرضا پهلوی

5 ریال اسکناس و تمبر ایران

3-کلکسیون اسکناسهای دوران جمهوری اسلامی ایران

4-اسکناسهای جمهوری سری بارگاهی

10000 ريال - بیضی ( بارگاهی ) اسکناس و تمبر ایران

5-اسکناس بسته ای 20 ریالی

6-آلبوم جدید اسکناسهای دوران جمهوری اسلامی ایران

7-اسکناس 20000 ریالی جدید

8-اسکناس 100000 ریالی جدید

9-آلبوم اسکناس بانک مرکزی ایران

10-اسکناس شماره رند

11-

============================================================

کلکسیون سکه

لطفا برای دریافت اطلاعات کامل از اجناس زیر برروی عنوان دلخواه کلیک نمایید.

1-سکه 1 ریالی دماوند

 

2-آلبومهای جدید سکه های ایران سال ۱۳۹۲

3-کلکسیون سکه های خارجی

4-سکه های دوران محمدرضا پهلوی

5-

 

============================================================

سکه های یادبود طلا و نقره ایران

لطفا برای دریافت اطلاعات کامل از اجناس زیر برروی عنوان دلخواه کلیک نمایید.

 1-سکه های نقره دوران محمدرضا پهلوی

2-سکه تاجگذاری و انقلاب سقید 1346

3-سکه یادبود نقره 85 سال تاسیس بانک ملی ایران

4-سکه های یادبود نقره

5-تمبر طلا و نقره

رونمایی از اولین تمبر طلای ایرانی +عکس

6-سکه یادبود نقره امیرکبیر

7-سکه یادبود طلا و نقره یادبود جشن های 2500 ساله

8-تمبر طلا تاجگذاری

9-سکه یادبود طلا تاجگذاری

10--سکه های طلا یادبود پنجاهمین سال سلطنت پهلوی

11-سکه های یادبود نقره جشن های 2500 ساله

12-سکه یادبود طلا بانک ملی ایران

13-سکه طلا یادبود با تصویر فرح پهلوی

14-

============================================================

کلکسیون کبریت

 کبریتهای زیر جهت فروش به علاقه مندان موجود می باشد.

1-کبریت مینباتوری بسته 12 تایی 10 هزار تومان

2-کبریت آثار تاریخی 18 قطعه 10 هزار تومان

3-کبریت حیوانات 15 قطعه 10 هزار تومان

4-کبریت گربه 12 قطعه 10 هزار تومان

5-کبریت نوروز 1393 شامل 20 قطعه بزرگ و کوچک آثار تاریخی و حیوانات 20 هزار تومان

6-کبریت پهلوی با عکس خاندان پهلوی 15 قطعه 20 هزار تومان

7-کبریت پیکار با بیسوادی با عکس شاه 10 قطعه 10 هزار تومان

8-کبریت پرنده-حیوانات و ... بزرگ 15 قطعه 30 هزار تومان

9-کبریت تولد 5 قطعه 5 هزار تومان

10-کلکسیون کبریت با تصاویر فوتبالیستهای ایرانی

============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل 09354920401 گل محمدی تماس بگیرید.تاريخ : ۹۲/۱۱/۰۱ | 16 | نویسنده : امیر گل محمدی

حراج بزرگ گالری تمبر ایران

به مناسبت سی و پنجمین سالگرد انقلاب

 

دوستان عزیز سلام.

 با توجه به چاپ کتاب راهنمای قیمتهای جدید تمبر-سکه و اسکناس ایران در اسفند ۱۳۹۲ و افزایش حداقل ۵۰ درصدی قیمت کلیه اجناس موسسه تمبر ایران بزرگترین حراج تمبر-سکه و اسکناس را با قیمتهای فوق استثنایی به مناسبت سی و پنجمین سالگرد انقلاب از تاریخ ۱ بهمن تا ۲۲ بهمن به شرح زیر برگزار می نماید.

حراج تا پایان بهمن تمدید شد

================================================================

لوازم جانبی

 ۱-کتاب راهنمای تمبرهای ایران-قیمت ۳۰ هزار تومان

۲-کتاب راهنمای جمع آوری تمبر با سی دی شرکت پست-قیمت ۱۰ هزار تومان

۳-مجله تمبر هر شماره ۳ هزار تومان

۴-کتاب راهنمای اسکناسهای ایران -قیمت ۲۵ هزار تومان

۵-کتاب سکه های ایران قاجار ۱۵ هزار تومان-جمهوری ۲۵ هزار تومان و پهلوی ۴۵ هزار تومان

۶-آلبوم تمبر خارجی ۳۲ برگ ۲۵۰ هزار تومان-۱۶ برگ ۱۰۰ هزار تومان-۸ برگ ۵۰ هزار تومان

۷-آلبوم تمبر ایرانی بزرگ ۳۰ هزار تومان-متوسط ۱۵ هزار تومان و کوچک ۷.۵ هزار تومان

۸-آلبوم اسکناس درجه ۱ شامل ۱۲۰ عددی ۷۵ هزار تومان-متوسط 20 هزار تومان-کوچک ۱۰ هزار تومان

۹-آلبوم سکه درجه ۱ شامل ۱۲۰ عدد قیمت   35 هزار تومان-متوسط  20 هزار تومان-کوچک ۱۰ هزار تومان

۱۰-پنس تمبر آلمانی ۲۰ هزار تومان

================================================================

تمبرهای دوران جمهوری اسلامی ایران

تمبرهای دوران جمهوری از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۱ شامل تمبرهای یادگاری ۵۰۰ هزار تومان و تمبرهای پستی ۳۰۰ هزار تومان و تمبرهای اختصاصی ۲۵ هزار تومان می باشد.

تکسری تمبرهای یادگاری قیمت ۵۰۰ هزار تومان با تخفیف ۳۰۰ هزار تومان

تا تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ فقط ۲۵۰ هزار تومان

بلوک ۴ تایی تمبرهای یادگاری ۲ میلیون تومان با تخفیف ۱.۵ میلیون تومان

تا تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ فقط ۱ میلیون تومان

تمبرهای پستی دوران جمهوری تکسری ۳۰۰ هزار تومان

 

بلوک ۴ تایی تمبرهای پستی ۱.۲ میلیون تومان با تخفیف ۱ میلیون تومان

 

تمبرهای اختصاصی ۲۵ هزار تومان و بلوک ۴ تایی ۱۰۰ هزار تومان می باشد.

آلبوم مصور تکسری تمبرهای جمهوری شامل ۲۰۰ برگ در ۳ جلد قیمت ۲۰۰ هزار تومان

آلبوم مصور بلوک ۴ تایی تمبرهای جمهوری شامل ۴۰۰ برگ در ۶ جلد ۴۰۰ هزار تومان

پاکت یادبود تمبرهای جمهوری ۳۵۰ هزار تومان

آلبوم کامل تمبرهای جمهوری از سال ۵۸ تا ۹۱ شامل تمبرهای یادگاری-پستی و اختصاصی به صورت تکسری ۱ میلیون تومان با تخفیف ۸۰۰ هزار تومان

تا تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ فقط ۷۵۰ هزار تومان-بدون تمبرهای پستی و اختصاصی ۵۰۰ هزار تومان

به صورت بلوک ۴ تایی ۳.۶ میلیون تومان با تخفیف ۳ میلیون تومان

تا تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ فقط ۲.۳ میلیون تومان -بدون پستی و اختصاصی ۱.۵ میلیون تومان

================================================================

تمبرهای دوران پهلوی

 تمبرهای دوران پهلوی از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۷ شامل تمبرهای یادگاری ۵ میلیون تومان و پستی ۱۵ میلیون تومان می باشد.

تمبرهای یادگاری دوران پهلوی از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۷ قیمت ۷.۵ میلیون تومان با تخفیف ۵ میلیون تومان

تا تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ فقط ۴ میلیون تومان

بلوک ۴ تایی تمبرهای یادگاری ۵۰ میلیون تومان با تخفیف ۴۰ میلیون تومان

 

به علت گرانی تمبرهای پهلوی آن را به ۳ قسمت تقسیم نموده اند.

۱-قسمت گران : از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۳۵

قیمت تمبرهای یادگاری ۵ میلیون تومان با تخفیف ۴ میلیون تومان

تا تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ فقط ۳ میلیون تومان-بلوک ۴ تایی ۲۵ میلیون تومان

۲-قسمت متوسط قیمت : از سال ۱۳۳۶ تا ۱۳۴۳

قیمت تمبرهای یادگاری ۱.۵ میلیون تومان با تخفیف ۱ میلیون تومان

تا تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ فقط ۸۰۰ هزار تومان-بلوک ۴ تایی ۶ میلیون تومان

۳-قسمت ارزان قیمت : از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۷

تمبرهای یادگاری ۱ میلیون تومان با تخفیف ۷۵۰ هزار تومان

تا تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ فقط ۴۰۰ هزار تومان-با آلبوم مصور ۲ جلدی ۵۰۰ هزار تومان

بلوک ۴ تایی ۵ میلیون تومان با تخفیف ۳ میلیون تومان

تا تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ فقط ۲ میلیون تومان-با آلبوم مصور ۴ جلدی ۲.۲ میلیون تومان

تمبرهای پستی ۱۱ سری قیمت ۲۵۰ با تخفیف ۲۰۰ هزار تومان-بلوک ۴ تایی ۱ میلیون تومان با تخفیف ۷۵۰ هزار تومان

آلبوم مصور تمبرهای پهلوی تکسری ۱۵۰ برگ ۳ جلد ۲۰۰ هزار تومان-بلوک ۴ تایی ۲۵۰ برگ ۴ جلد ۳۰۰ هزار تومان

پاکت مهرروز پهلوی ۷.۵ میلیون تومان-از سال ۴۴ تا ۵۷ قیمت ۷۵۰ هزار تومان

آلبوم تکسری کامل پهلوی ۴۴ تا ۵۷ شامل تمبرهای یادگاری و پستی با آلبوم مصور قیمت ۱ میلیون تومان با تخفیف ۷۵۰ هزار تومان-بلوک ۴ تایی ۵ میلیون تومان با تخفیف ۳ میلیون تومان

================================================================

تمبرهای اختصاصی

۱-تمبرهای اختصاصی رسمی ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ شامل ۲۸ سری ۲۵ هزار تومان-بلوک ۴ تایی ۱۰۰ هزار تومان

۲-تمبرهای اختصاصی با کناره پروانه و خلیج فارس هر سری کامل ۵۰ هزار تومان-بلوک ۴ تایی ۲۰۰ هزار تومان

۳-تمبرهای اختصاصی متفرقه ۲۰ قطعه تکی ۵۰ هزار تومان-بلوک ۴ تایی ۲۰۰ هزار تومان

================================================================

تمبرهای خارجی

 ۱-تمبرهای خارجی جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ۵۰۰ هزار تومان

۲-تمبرهای خارجی مرتبط با ایران ۵۰۰ هزار تومان

۳-تمبرهای خارجی مشترک با ایران ۵۰۰ هزار تومان

۴-تمبرهای خارجی موضوعی پرنده ۲۵۰ هزار تومان-حیوانات ۲۵۰ هزار تومان-مشاهیر ۲۵۰ هزار تومان-ورزشی ۲۵۰ هزار تومان-گل ۲۵۰ هزار تومان-کارتونی ۲۵۰ هزار تومان

۵-تمبرهای خارجی مشترک عمران منطقه ای ترکیه و پاکستان ۲۵۰ هزار تومان

================================================================

تمبرهای موضوعی

 ۱-آلبوم مشاهیر ۷۵ هزار تومان

۲-آلبوم تمبرهای امام خمینی ۵۰ هزار تومان

۳-آلبوم تمبرهای گل ۵۰ هزار تومان

۴-آلبوم تمبرهای پرندگان ۵۰ هزار تومان

۵-آلبوم تمبرهای صنایع دستی ۵۰ هزار تومان

۶-آلبوم تمبرهای ورزشی ۵۰ هزار تومان

۷-آلبوم تمبرهای نوروز ۷۵ هزار تومان

================================================================

کلکسیون سکه

 ۱-آلبوم سکه های جمهوری ۵۸ تا ۹۲ شامل ۴۴ قطعه قیمت ۲۰۰ هزار تومان

به ترتیب کلیه سالها ۱۶۰ قطعه ۳ میلیون تومان

۲-آلبوم سکه های پهلوی ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ شامل ۳۳ قطعه که ۴ تا نقره دارد. قیمت ۴۵۰ هزار تومان

۳-خارجی ۱۰ کشور مختلف ۵۰ هزار تومان-اکسپو ۲۰۰۰ آلمان ۱۵ هزار تومان

================================================================

کلکسیون اسکناس

 ۱-کلکسیون اسکناس جمهوری ۵۸ تا ۹۲ شامل ۱۲۰ جفت ۷.۵ میلیون تومان

۲-کلکسیون اسکناس پهلوی ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ شامل ۶۰ جفت ۷.۵ میلیون تومان-به صورت تک بانکی فقط ۲ میلیون تومان

۳-آلبوم اسکناس بانک مرکزی از ۱۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰  ریال تکی ۱۰۰ و جفت بانکی ۲۰۰ هزار تومان

۴-اسکناس نو بسته ای

۱۰۰ ریالی هر بسته ۶۰ هزار تومان-باکس ۵۰۰ هزار تومان

۲۰۰ ریالی هر بسته ۶۰ هزار تومان-باکس ۵۰۰ هزار تومان

۵۰۰ ریالی هر بسته ۸۰ هزار تومان-باکس ۷۵۰ هزار تومان

۱۰۰۰ ریالی هر بسته ۵۰ هزار تومان-باکس ۴۰۰ هزار تومان-قدیمی هر بسته ۳۰۰ هزار تومان

۲۰۰۰ ریالی هر بسته ۵۰ هزار تومان-باکس ۴۰۰ هزار تومان-قدیمی هر بسته ۲۵۰ هزار تومان تا ۳۰۰

۵۰۰۰ ریالی جدید هر بسته صنایع دستی ۷۰ ماهواره امید ۸۰ و قدیمی ۱۰۰ هزار تومان

۱۰۰۰۰ ریالی هر بسته ۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰۰۰ ریالی هر بسته ۲۵۰ هزار تومان

۵۰۰۰۰ ریالی هر بسته ۵۵۰ هزار تومان

۱۰۰۰۰۰ ریالی هر بسته ۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان

۵-اسکناس خارجی ۲۰ جفت مختلف ۶۰ هزار تومان-۲۰ تا تکی ۲۰ هزار تومان

================================================================

کلکسیون کبریت

 ۱-مینیاتوری هر بسته ۱۲ تایی ۱۰ هزار تومان

۲-میراث فرهنگی ۱۰ هزار تومان

۳-گربه ۱۰ هزار تومان

۴-پهلوی ۴ بسته ۵ تایی ۲۰ عدد ۲۰ هزار تومان

۵-کشاورز ۲ بسته ۵ تایی ۱۰ عدد ۱۰ هزار تومان

۶-حیوانات و پرنده  ۵ بسته بزرگ ۵ هزار تومان

۷-کارت تلفن ۱۰ عدد مختلف ۲۰ هزار تومان

کبریت قدیمی(دوران پهلوی) موجود است.

================================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل ۰۹۳۵۴۹۲۰۴۰۱ گل محمدی تماس بگیرید.تاريخ : ۹۲/۱۰/۰۳ | 12 | نویسنده : امیر گل محمدی

اخبار تمبر-سکه و اسکناس ایران

دیماه ۱۳۹۲

IRAN STAMP-COIN-PAPER MONEY NEWS

دوستان عزیز سلام.

دومین شماره مجازی اخبار تمبر-سکه و اسکناس ایران در دیماه سال ۱۳۹۲ را به شما ارائه می دهیم.

تصمیم داریم به عنوان اولین مرکز اطلاع رسانی اخبار تمبر-سکه و اسکناس ایران را برای شما علاقه مندان در تمامی زمینه های مورد نیاز به صورت ماهانه منتشر نماییم.

=============================================================

اخبار جدید تمبر ایران

 

۴-برقراری رومینگ میان ایران و الجزایر/ چاپ تمبر مشترک دو کشور-تاریخ ۱۱ دی ۱۳۹۲

همچنین به امکان شرکت پست ایران برای چاپ تمبر به صورت مشترک بین دو کشور اشاره کرد و گفت: به زودی این روابط در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترده تر خواهد شد و مشکلاتی که در مسیرهای ارتباطی دو کشور وجود دارد با همفکری و تعامل دو کشور بر طرف می شود.

۳-برترین های وقف در تالار وحدت؛ تمبر وقف رونمایی شد-تاریخ ۸ دی ۱۳۹۲

بر طبق این گزارش، تمبر پنجمین همایش وقف و رسانه که با شعار «وقف، رسانه و حماسه اقتصادی» و با اجرای سید جواد هاشمی بازیگر، کارگردان، نویسنده در تالار وحدت تهران برگزار شد، توسط رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و رئیس سازمان صدا و سیما رونمایی شد.

۲-تمبر یادگاری اداره پست آلمان به مناسبت دیدار شاه و فرح از این کشور-تاریخ ۶ دی ۱۳۹۲

تمبر یادگاری اداره پست آلمان به مناسبت دیدار محمدرضا شاه و فرح پهلوی از آن کشور در ژوئن 1967/ منبع: خاطرات سیاسی اجتماعی دکتر صادق طباطبایی

۱-مهر زنی هاشمی بر تمبر هاشمیان-تاریخ ۱ دیماه ۱۳۹۲

 

=============================================================

تمبرهای جدید خارجی

 

۵-روسیه ۳۰-۱۲-۲۰۱۳

۴-هنگ کنگ ۲۷-۱۲-۲۰۱۳

۳-هند ۲۷-۱۲-۲۰۱۳

۲-جزیره من ۲۶-۱۲-۲۰۱۳

۱-مالزی ۲۲-۱۲-۲۰۱۳

=============================================================

زیباترین تمبرهای خارجی سال ۲۰۱۳

۱-تمبر ورزشی آلبانی ۲۰۱۳

۲-تمبر پرندگان ۲۰۱۳

۳-تمبر ستاره دریایی ۲۰۱۳

۴-تمبر حشرات ۲۰۱۳

۵-تمبر ملکه ۲۰۱۳

۶-تمبر کارتونی ۲۰۱۳

۷-تمبر صنایع دستی الجزایر ۲۰۱۳

۸-تمبر مار ایتاکی ۲۰۱۳

۹-تمبر نهنگ ایتاکی ۲۰۱۳

۱۰-تمبر مرغابی آلند ۲۰۱۳

۱۱-تمبر پروانه اروبا ۲۰۱۳

۱۲-تمبر لباس محلی اروبا ۲۰۱۳

۱۳-ادامه دارد ...

=============================================================

قیمت جدید اجناس دیماه ۱۳۹۲

۱-کلکسیون تمبرهای دوران جمهوری اسلامی

تمبرهای یادگاری دوران جمهوری اسلامی ایران از سال ۵۸ تا ۹۱ شامل ۷۵۰ سری ۳۰۰ هزار تومان با تخفیف ۲۵۰ هزار تومان-بلوک ۴ تایی تمبرهای جمهوری ۱.۲ میلیون تومان با تخفیف ۱ میلیون تومان

پاکت مهرروز قیمت ۳۵۰ هزار تومان

تمبرهای پستی دوران جمهوری از سال ۵۸ تا ۹۱ شامل ۱۴ سری ۱۵۰ هزار تومان و بلوک ۴ تایی ۶۰۰ هزار تومان

تمبرهای اختصاصی دوران جمهوری از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۱ شامل ۲۸ سری ۲۵ هزار تومان بلوک ۴ تایی ۱۰۰ با تخفیف ۸۰ هزار تومان

تمبرهای اختصاصی کناره پروانه در سال ۱۳۸۲ شامل ۱۰ سری ۵۰ هزار تومان بلوک ۴ تایی ۲۰۰ هزار تومان

تمبر اختصاصی عزت الله انتظامی ۲.۵ هزار تومان انجمن تمبر شیراز ۴ قطعه ۵ هزار تومان و تمبرهای مالیه ۴ قطعه ۵ هزار تومان بلوک ۴ تایی هر ۳ سری ۵۰ هزار تومان

آلبوم مصور تمبرهای جمهوری ۵۸ تا ۹۱ تکسری ۲۰۰ برگ با ۲ کلاسور ۲۰۰ هزار تومان و بلوک ۴ تایی ۴۰۰ برگ با ۴ کلاسور ۴۰۰ هزار تومان

آلبوم کامل تکسری تمبرهای دوران جمهوری ۵۸ تا ۹۱ در ۳ جلد شامل تمبرهای یادگاری-پستی با اختصاصی ۷۰۰ هزار تومان با تخفیف فقط ۵۰۰ هزار تومان

آلبوم کامل بلوک ۴ تایی تمبرهای جمهوری ۵۸ تا ۹۱ در ۶ جلد شامل بلوک ۴ تایی تمبرهای یادگاری-پستی و اختصاصی قیمت ۲.۵ میلیون تومان با تخفیف ۲ میلیون تومان

۲-کلکسیون تمبرهای دوران پهلوی

تمبرهای یادگاری ایران دوران پهلوی از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۷ شامل ۴۳۱ سری قیمت ۵ میلیون تومان با تخفیف ۴ میلیون تومان-بلوک ۴ تایی ۳۰ میلیون تومان

پاکت مهرروز قیمت ۷.۵ میلیون تومان

تمبرهای پستی دوران پهلوی از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۷ شامل ۳۰ سری ۱۵ میلیون تومان -بلوک ۴ تایی ۷۰ میلیون تومان

به علت گرانی تمبرهای پهلوی را به ۳ قسمت تقسیم بندی نموده اند.

۱-قسمت گران : از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۳۵

قیمت ۳.۵ میلیون تومان با تخفیف ۳ میلیون تومان بلوک ۴ تایی ۲۰ میلیون تومان

۲-قسمت متوسط قیمت : از سال ۱۳۳۶ تا ۱۳۴۳

قیمت ۱ میلیون تومان با تخفیف ۸۰۰ هزار تومان بلوک ۴ تایی ۶ میلیون تومان

۳-قسمت ارزان : از سال ۴۴ تا ۵۷

تمبرهای یادگاری ۳۲۵ سری قیمت ۶۰۰ با تخفیف ۴۰۰ هزار تومان بلوک ۴ تایی ۳ میلیون تومان با تخفیف ۲ میلیون تومان

تمبرهای پستی ۱۱ سری قیمت ۲۰۰ با تخفیف ۱۵۰ بلوک ۴ تایی ۱ میلیون تومان با تخفیف ۸۰۰ هزار تومان

آلبوم مصور تکسری ۱۰۰ برگ با ۱ کلاسور ۱۰۰ هزار تومان بلوک ۴ تایی ۲۰۰ برگ با ۲ کلاسور ۲۰۰ هزار تومان

آلبوم کامل پهلوی ۴۴ تا ۵۷ تکسری شامل تمبرهای یادگاری و پستی با آلبوم مصور قیمت ۹۰۰ با تخفیف ۶۵۰ هزار تومان بدون پستی ۵۰۰ هزار تومان

آلبوم کامل بلوک ۴ تایی ۴۴ تا ۵۷ شامل بلوک ۴ تایی تمبرهای یادگاری و پستی با آلبوم مصور قیمت ۴.۲ میلیون تومان با تخفیف ۳ میلیون تومان

پاکت مهرروز تمبرهای ۴۴ تا ۵۷ قیمت ۷۵۰ هزار تومان

=============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل ۰۹۳۵۴۹۲۰۴۰۱ گل محمدی تماس بگیرید.تاريخ : ۹۲/۰۹/۲۰ | 18 | نویسنده : امیر گل محمدی

اخبار تمبر - سکه و اسکناس ایران

آذر ماه ۱۳۹۲

 

IRAN STAMP-COIN-PAPER MONEY NEWS

دوستان عزیز سلام.

موسسه تمبر ایران برای اولین بار در کشور برای کلیه علاقه مندان و کلکسیونرهای تمبر-سکه و اسکناس نسبت به انتشار آخرین اخبار روز به صورت ماهانه اقدام می نماید.

=============================================================

عناوین اخبار جدید مهم در ماه آذر

برگزاری نمایشگاه بین المللی تمبر تهران در سال ۹۳

 

 

تمبر طلا اوکراین ۲۰۱۳ 

 

تمبر یادبود "روز درختكاری

تمبر جدید ماهیهای دریای خزر

=============================================================

سرمقاله :

دوستان عزیز سلام.

با توجه به فرارسیدن پایان آذر ماه و رسیدن فصل زمستان و آخر سال و چاپ قریب الوقوع کتاب قیمتهای جدید تمبر-سکه و اسکناس روند افزایش قیمت مجموعه های تمبر-سکه و اسکناس از هم اکنون آغاز گشته و قیمتها روند صعودی را در این ایام طی می نماید.

کلیه علاقه مندان برای خرید مجموعه های تمبر-سکه و اسکناس چیزی کمتر از ۲ ماه وقت دارند که با قیمتهای قدیم نسبت به خرید مجموعه و یا کسریهای خود اقدام نمایند.

در ماه آذر ۲ سری تمبر یادگاری ماهیهای دریای خزر و درختکاری توسط شرکت پست منتشر و توزیع گردید و در سال جدید تاکنون فقط ۵ سری تمبر یادگاری و ۲ سری تمبر اختصاصی توسط شرکت پست چاپ و توزیع گردیده است.

تعداد کم تمبرهای چاپ شده در سال ۱۳۹۲ توسط شرکت پست توسط افراد مختلف نبود کاغذ مخصوص چاپ تمبر و در نهایت تحریمها اعلام می گردد.

امیدواریم تا پایان سال تمبرهای چاپ نشده توسط شرکت پست چاپ و راهی شبکه توزیع گردد.

=============================================================

اخبار جدید تمبر ایران

 

۱۵-تمبر گرامیداشت آیت الله هاشمی در رفسنجان رونمایی می شود -تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۲

مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان بیان داشت: طی برگزاری این مراسم بازدید از دانشگاه واحد رفسنجان کلنگ زنی مسجد و کتابخانه دانشگاه، رونمایی از تمبر ربع قرن تاسیس دانشگاه، رونمایی از تمبر گرامیداشت آیت الله هاشمیان انجام می شود.

۱۴-برگزاری نمایشگاه بین المللی تمبر تهران در سال ۹۳ -تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۲

مهندس غلامرضا نجاری، مدیر کل پست استان فارس با اشاره به اینکه سرانه بین المللی ارسال مرسولات پستی بین 35 تا 40 مورد در سال بوده که این سرانه در ایران 12 مورد در سال به ازای هر ایرانی است، به خبرنگار خبرگزاری شبستان در شیراز گفت: پست جمهوری اسلامی ایران از لحاظ کیفیت خدمات در رتبه خوبی در سطح جهان است که از سوی اتحادیه پست اعلام شده است.


وی اضافه کرد: چاپ تمبر در سطح ملی مستلزم تصویب در شورای عالی تمبر هست که پنج وزارت خانه در آن حضور دارند، تا جایی که اطلاع دارم کار چاپ تمبر در خصوص توافق نامه ژنو و پیروزی تیم مذاکره کننده از برنامه های در دستور کار این شورا است.


این عضو هیئت مدیره شرکت پست جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه تمبر مذاکره ژنو باید پس از تصویب طراحی شود، ابراز امیدواری کرد تا این تمبر زمانی به چاپ برسد که تیم مذاکره کننده مرحله نهایی را موفقیت پشت سرگذاشته و تحریم های ظالمانه دشمن از کشور ایران برداشته شود.


نجاری در خصوص منع ورود تمبر به کشورها، تصریح کرد: اتحادیه جهانی پست این اجازه را نمی دهد که کشور، ورود تمبر یک کشور دیگر را منع کند؛ البته در در حدود 10 سال پیش رژیم غاصب صهیونسیتی ورود تمبر شهید الدوره که از سوی ایران چاپ شده بود را منع کرد که این اتفاق باعث شد تا عرضه و تقاضا در تمام جهان برای آن تمبر بیشتر شود.


مدیر کل پست استان فارس با یادآوری این مطلب که کلکسیونر ها می توانند از طریق سایت فرم اشتراک را پر کنند و تمبر پس از چاپ دریافت کنند، افزود: علاقمندان می توانند به صورت حضوری نیز خرید تمبر مورد نظر را خریداری کنند.


وی اظهار داشت: امسال نخستین نمایشگاه ملی تمبر را در شیراز برگزار کردیم و در جلسه هیئت مدیره برنامه ریزی شده تا بتوانیم نمایشگاه بین المللی تمبر را در سال 93 در تهران راه اندازی کنیم.


نجاری تصریح کرد: خوشبختانه تحریم ها در شرکت پست خللی ایجاد نکرده است که بحث تراکنش های مالی شرکت پست با سایر کشورهای دنیاست که با توافق اخیر امیدواریم این مسائل مالی نیز حل و فصل شود.


این مقام مسئول تاکید کرد: شاخص ترین برنامه هیئت مدیره در برنامه ریزی خود دارد، هر ماه یک خدمت جدید را در سطح کشور خواهیم داشت که در راستای افزایش کارایی و بهره وری شرکت پست سرانه مرسولات و رضایتمندی بیشتر مردم خواهد بود.


وی اضافه کرد: در شرکت پست پنج نفر از سوی وزیر ارتباطات انتخاب می شوند که به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت پست محسوب شده که بعد از مدیر عامل به عنوان عالی ترین مقام شرکت به حساب می آیند.

۱۳-کتاب «عبور از خط» و تمبر یادبود سردار شهید کیانپور رونمایی می‌شود -تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۲

رئیس کنگره شهدای لشکر 10 سیدالشهدا (ع) از برگزاری یادواره شهید غلام کیانپور همراه با رونمایی از کتاب زندگینامه این سردار شهید خبر داد.

۱۲-تمبر یابود شهیده شاخص سال 92 کشور در آمل رونمایی شد-تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۲

ساری- ایرنا- تمبر یادبود شهیده شاخص سال 92 کشور ˈ سیده طاهره هاشمی ˈ عصر پنجشنبه همزمان با برگزاری کنگره ملی این شهیده با حضور رییس سازمان بسیج مستضعفین کشور در آمل رونمایی شد.

۱۱-سردار نقدی بر مزار شهیده هاشمی در آمل حضور یافت / رونمایی از تمبر یادبود کنگره شهیده هاشمی-تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۲

تمبر یادبود کنگره شهیده کشوری سیده طاهره هاشمی عصر امروز با حضور سردار نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین رونمایی شد. - به گزارش و به نقل از ستاد برگزاری کنگره ملی شهیده سیده طاهره هاشمی، در پایان کنگره ملی شهیده طاهره هاشمی تمبر بین المللی مزین به تصور این شهیده رونمایی و سردار نقدی و �

۱۰-مراسم تقدیر ورونمایی از تمبر علی نادی پور برگزار شد-تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۲


مراسم تقدیر ورونمایی از تمبر اختصاصی مهندس علی نادی پورامروز 20آذرماه در شهر اصفهان برگزارشد. مهندس علی نادی پور در تاریخ 21/11/ 83 به عضویت هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت درآمدو درتاریخ 15/11/84 رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت شد. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی است.

۹-تمبر یادبود همایش توسعه اقتصادی و فرهنگی بابلکنار رونمایی شد-تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۲

تمبر یادبود همایش توسعه اقتصادی و فرهنگی بابلکنار با حضور نماینده ولی فقیه در مازندران واستاندار این استان رونمایی شد.

۸- تمبر یادبود اولین وزیر صنایع در جمهوری اسلامی رونمایی شد-تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۲


در اولین سمینار ملی مهندسی اکتشاف منابع زیر زمینی در دانشگاه شاهرود تمبر یادبود دکترˈمحمود احمدزاده هروی ˈاولین وزیر صنایع در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رونمایی شد.

 

۷-تمبر یادبود شهیدان دانشجوی استان مازندران رونمایی می شود-تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۲

‌16 آذرماه و همزمان با روز دانشجو، دانشگاه مازندران میزبان اولین کنگره بزرگداشت 240 شهید دانشجوی استان خواهد بود.

۶-تمبر دکتر شهید شهریاری در زنجان رونمایی شد-تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۲

تمبر دکتر شهید شهریاری در سومین سالگرد شهادت این دانشمند شهید در زنجان رونمایی شد.

۵-نصرآبادی رئیس شورای تمبر شد-تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۲

طی حکمی از سوی دکتر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، مهندس علی اکبر نصرآبادی به عنوان رئیس شورای تمبر منصوب شد.

۴-رونمایی تمبر یادبود بیست و یکمین نشست شورای وزیران اکو-تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۲

 همزمان با بیست و یکمین نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو در تهران تمبر یادبود این اجلاس رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مراسم رونمایی و ابطال تمبر یادبود بیست و یکمین نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی اکو 5 آذر ماه جاری برگزار شد.

۳-تمبر شهدای مخابرات و بی سیم چی رونمایی شد-تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۲

به گزارش سیتنا، روز گذشته هم زمان با برگزاری اولین یادواره شهدای مخابرات و بی سیم چی استان آذربایجان غربی از تمبر این مراسم در سالن امام علی ارومیه، مرکز آذربایجان غربی رونمایی شد.

۲- با حضور آیت الله بوشهری و مولوی عبدالحمید تمبر یاد بود مرحوم آیت الله کفعمی رونمایی شد-تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۲


با حضور آیت‌الله حسینی و مولوی عبدالحمید و جمعی از مسئولان، تمبر یاد‌بود مرحوم آیت‌الله کفعمی و «کتاب فضیلت‎های ماندگار» رونمایی شد.

۱-تمبر یادبود کنگره بین المللی ابن شهر آشوب رونمایی شد-تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۲

خبرگزاری شبستان: تمبر یادبود و کتاب شش‌جلدی مناقب ابن شهر آشوب امروز با حضور آیت‌الله لاریجانی در نخستین کنگره بین‌المللی ابن شهر آشوب ساروی رونمایی شد.

=============================================================

اخبار جدید تمبرهای ایران

 

۲-تمبر یادبود "روز درختكاری " -تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۲

 

شركت پست ج.ا.ا  با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست بمناسبت روز درختكاري، یکسری  تمبر یادبود در یک قطعه   به ابعاد  44 *32 میلیمتر و ارزش هر سری 3000 ريال با  تیراژ 200/000 سری و  با استفاده از تصوير درخت سرو- كهنسال ايران-ابركوه و نقوش تاريخي درخت سرو در مجموعه تخت جمشيد منتشر نمود .

شايان ذكر است كه اين طرح توسط خانم طاهري و با استفاده از تكنيك گرافيك كامپيوتري طراحي واجرا شده است

۱-تمبر جدید ماهیهای دریای خزر-تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۲

 

شركت پست ج.ا.ا  با همكاري سازمان شيلات ايران،  تمبر یادبودي در قالب يك ميني شيت چهار قطعه اي به ارزش هر سری 15100 ريال با  تیراژ 000/200 سری با استفاده از  تصاوير تعدادي از ماهيهاي درياي خزر از جمله  ماهي سفيد ،ماهي كپور،ماهي آزاد،ماهي سوف وتاس ماهي منتشر نمود.

شايان ذكر است كه اين تمبر توسط آقاي هاشمي با استفاده از تكنيك گرافيك كامپيوتري طراحي و اجراء گرديده است.

=============================================================

 اخبار جدید تمبرهای جهان

 

۱۷-تمبر سال اسب فلیپین-تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۳

The Year of the Horse 2014 stamps from the Philippines

۱۶-تمبر کریسمس فلیپین-تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۳

Pasko (Christmas) 2013 stamps from the Philippines

۱۵-تمبر طلا اوکراین-تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۱۳

Pectoral – Scythian Gold stamps from Ukraine

۱۴-تمبر کریسمس برزیل-تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۱۳

Christmas: Feast of Love and Brotherhood stamps from Brazil

۱۳-تمبر کریسمس اوکراین-تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۳

Merry Christmas stamp from Ukraine

۱۲-تمبر روز کودک هند -تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۳

Children’s Day celebration on new stamp from India

۱۱-تمبر پرندگان جبل الطارق-تاریخ ۹ دسامبر ۲۰۱۳

New Definitive “Birds” Overprint by Gibraltar Post

۱۰-تمبر کریسمس جبل الطارق-تاریخ ۹ دسامبر ۲۰۱۳

New Christmas 2013 stamps from Gibraltar

۹-تمبر گل آلمان-تاریخ ۹ دسامبر ۲۰۱۳

۸-تمبر آثار تاریخی ایتالیا-تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۱۳

Italian Artistic and Cultural Heritage new series of stamps

۷-تمبر ایتالیا-تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۱۳

Made in Italy: Adnkronos, 50th anniversary of foundation stamp

۶-تمبر پرندگان آلپ ایتالیا-تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۱۳

Birds of the Alps new stamps from Italy

۵-تمبر جشنواره هنری مالزی-تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۱۳

The Baba & Nyonya Heritage stamps from Malaysia

۴-نمایشگاه تمبر موناکو ۲۰۱۳-تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۱۲

Monaco Phil 2013 block of stamps

۳-تمبر مشترک تولید کنندگان اتومبیل موناکو و روسیه-تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۱۳

History of automobile manufacturing – Monaco-Russia joint stamp issue

۲-تمبر یادگاری انجمن ناشران و کلکسیونرهای موناکو-تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۱۳

2013 ASCAT Grand Prix stamp from Monaco

۱-تمبر نشان سلطنتی جزیره جرسی-۴ دسامبر ۲۰۱۳

The Jersey Royal Mace depicted on stamp

=============================================================

پرفروش ترین های ماه

۱-آلبوم تمبرهای دوران جمهوری از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۱

این مجموعه زیبا و نفیس در ۳ جلد شامل دهه ۶۰ (از سال ۵۸ تا ۶۹) دهه ۷۰(از سال ۷۰ تا ۷۹) دهه ۸۰(از سال ۸۰ تا ۹۱)شامل کلیه تمبرهای دوران جمهوری اسلامی یادگاری-پستی و اختصاصی به صورت کتاب و آلبوم مصور به فروش می رسد.

قیمت این مجموعه ۷۰۰ هزار تومان بوده که هم اکنون با تخفیف فقط به قیمت ۵۰۰ هزار تومان به فروش می رسد.

۲-آلبوم تمبرهای یادگاری دوران پهلوی از سال ۴۴ تا ۵۷

این مجموعه به صورت کتاب در ۲ جلد شامل ۴۴ تا ۵۰ و ۵۱ تا ۵۷ شامل تمبرهای یادگاری ایران دوران پهلوی از سال ۴۴ تا ۵۷ بوده که به صورت کتاب و آلبوم مصور فوق العاده نفیس به فروش می رسد.

قیمت این مجموعه ۷۰۰ هزار تومان بوده که با تخفیف فقط به قیمت ۵۰۰ هزار تومان به فروش می رسد.

۳-آلبوم تمبرهای موضوعی ایران

این مجموعه ها به صورت کتاب و مصور شامل تمبرهای موضوعی ایران به شرح زیر به شکل فوق العاده نفیس گردآوری شده است.

آلبوم تمبر امام خمینی-قیمت ۵۰ هزار تومان

آلبوم تمبر صنایع دستی-قیمت ۵۰ هزار تومان

آلبوم تمبر مشاهیر-قیمت ۷۵ هزار تومان

آلبوم تمبر ورزشی-قیمت ۷۵ هزار تومان

آلبوم تمبرهای مشترک-قیمت ۱۰۰ هزار تومان

آلبوم تمبر پرندگان-قیمت ۵۰ هزار تومان

آلبوم تمبر نوروز -قیمت ۵۰ هزار تومان

=============================================================

بهترین مجموعه های تمبر -سکه و اسکناس

۱-تمبرهای یادگاری دوران پهلوی از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۷

این مجموعه شامل کلیه تمبرهای یادگاری ایران دوران پهلوی از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۷ شامل ۴۳۱ سری با آلبوم مصور شامل ۱۵۰ برگ با ۲ کلاسور جلد چرمی می باشد.

قیمت این مجموعه ۵ میلیون تومان بوده که با تخفیف فقط به قیمت ۴ میلیون تومان به فروش می رسد.

۲-تمبرهای یادگاری ایران دوران پهلوی از سال ۴۴ تا ۵۷

این مجموعه شامل کلیه تمبرهای یادگاری دوران پهلوی از سال ۴۴ تا ۵۷ شامل ۳۲۵ سری بوده که به صورت مصور در ۲ جلد به صورت کتابچه با جلد نفیس می باشد.

قیمت این مجموعه ۷۰۰ هزار تومان بوده که با تخفیف فوق استثنایی فقط به قیمت ۵۰۰ هزار تومان به فروش می رسد.

۳-تمبرهای ایران دوران جمهوری اسلامی از سال ۵۸ تا ۹۱

این مجموعه شامل کلیه تمبرهای یادگاری دوران جمهوری از سال ۵۸ تا ۹۱ شامل ۷۵۰ سری بعلاوه ۱۴ سری پستی بعلاوه ۲۸ سری تمبر اختصاصی بوده که به صورت مصور در ۳ جلد به صورت کتالبچه با جلد نفیس می باشد.

قیمت این مجموعه ۷۰۰ هزار تومان بوده که با تخفیف فوق استثنایی فقط به قیمت ۵۰۰ هزار تومان به فروش می رسد.

۴-سکه های دوران جمهوری اسلامی از سال ۵۸ تا ۹۲

این مجموعه شامل کلیه سکه های دوران جمهوری اسلامی ایران از سال ۵۸ تا ۹۱ شامل ۴۴ قطعه با آلبوم نگهداری می باشد.

قیمت این مجموعه ۲۰۰ هزار تومان می باشد.

۵-اسکناسهای دوران جمهوری اسلامی ایران از سال ۵۸ تا ۹۱

این مجموعه شامل کلیه اسکناسهای دوران جمهوری اسلامی ایران از سال ۵۸ تا ۹۱ بوده که هر جفت آن زیر ۱۰۰ هزار تومان می باشد.شامل ۹۰ جفت بانکی با آلبوم نگهداری اسکناس می باشد.

قیمت این مجموعه ۱.۳ میلیون تومان می باشد.

۶-اسکناسهای دوران پهلوی از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۷

این مجموعه شامل کلیه اسکناسهای دوران پهلوی از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۷ بوده که هر جفت بانکی آن زیر ۱۰۰ هزار تومان می باشد. شامل ۳۰ جفت بانکی با آلبوم نگهداری می باشد.

قیمت این مجموعه ۱.۲ میلیون تومان می باشد.

۷-اسکناسهای دوران پهلوی به صورت تک بانکی از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۷

این مجموعه شامل ۶۰ قطعه اسکناس مختلف دوران پهلوی به صورت تک بانکی با آلبوم نگهداری می باشد.

قیمت این مجموعه ۲ میلیون تومان می باشد.

۸-آلبوم اسکناس بانک مرکزی ۱۳۹۲

این مجموعه شامل اسکناسهای دوران جمهوری اسلامی شامل ۱۰۰-۲۰۰-۵۰۰-۱۰۰۰-۲۰۰۰-۵۰۰۰ و

۱۰۰۰۰ ریالی و ۲۰۰۰۰-۵۰۰۰۰ و ۱۰۰۰۰۰ ریالی بوده که به صورت جفت بانکی در ۲ آلبوم با شماره سریال یکسان کلیه اسکناسها می باشد.

قیمت هر جفت بانکی آلبوم بانک مرکزی ایران ۱۵۰ هزار تومان می باشد.

۹-مجموعه سکه های ایران دوران پهلوی از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۷

این مجموعه شامل کلیه سکه های دوران پهلوی از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۷ شامل ۳۳ قطعه جاری و یادبود بوده که در آن ۴ قطعه سکه ۱-۲-۵ و ۱۰ ریالی نقره می باشد.

قیمت این مجموعه ۴۰۰ هزار تومان می باشد.

۱۰-بلوک ۴ تایی تمبرهای دوران جمهوری از سال ۵۸ تا ۹۱

این مجموعه شامل بلوک ۴ تایی تمبرهای یادگاری-پستی و اختصاصی دوران جمهوری اسلامی از سال ۵۸ تا ۹۱ بوده که با آلبوم مصور شامل ۴۰۰ برگ با ۴ کلاسور جلد چرمی درجه ۱ می باشد.

قیمت این مجموعه ۲.۳ میلیون تومان بوده که با تخفیف فقط به قیمت استثنایی ۲ میلیون تومان به فروش می رسد.

۱۱-بلوک ۴ تایی تمبرهای دوران پهلوی از سال ۴۴ تا ۵۷

این مجموعه شامل بلوک ۴ تایی تمبرهای یادگاری و پستی دوران پهلوی از سال ۴۴ تا ۵۷ با آلبوم مصور شامل ۲۰۰ برگ با ۲ کلاسور جلد چرمی درجه ۱ می باشد.

قیمت این مجموعه ۴.۲ میلیون تومان بوده که با تخفیف فوق استثنایی ۲.۵ میلیون تومان به فروش می رسد.

لازم به ذکر است تمبرهای پستی از سری ۱۲ تا ۱۹ بعلاوه هوایی ۲ و دولتی ۱ و ۲ می باشد.

=============================================================

اجناس جدید در ماه آذر

۱-اسکناس بسته ای نو

اسکناس ۱۰۰ ریالی نو بسته ای ۵۰ هزار تومان و باکس ۱۰۰۰ تایی ۴۵۰ هزار تومان

اسکناس ۲۰۰ ریالی نو بسته ای ۵۰ هزار تومان و باکس ۱۰۰۰ تایی ۵۰۰ هزار تومان

اسکناس ۵۰۰ ریالی نو بسته ای ۶۰ هزار تومان و باکس ۱۰۰۰ تایی ۶۰۰ هزار تومان

اسکناس ۱۰۰۰ ریالی نو بسته ای ۴۰ هزار تومان و باکس ۱۰۰۰ تایی ۴۰۰ هزار تومان

اسکناس ۲۰۰۰ ریالی نو بسته ای ۴۰ هزار تومان و باکس ۱۰۰۰ تایی ۴۰۰ هزار تومان

اسکناس ۵۰۰۰ ریالی نو بسته ای ۷۰ هزار تومان و باکس ۱۰۰۰ تایی ۷۰۰ هزار تومان

۲-تمبر اختصاصی هوای پاک به دستمان رسید

هر عدد ۲.۵ هزار تومان و بلوک ۴ تایی ۱۰ هزار تومان

۳-سکه ۵۰۰۰ ریالی جدید حضرت معصومه

هر عدد ۱ هزار تومان و بسته ۴۰ تایی ۳۰ هزار تومان و باکس ۶۰۰ تایی ۴۵۰ هزار تومان

۴-آلبوم اسکناس بانک مرکزی از ۱۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰ ریالی

هر عدد ۷۵ هزار تومان و جفت بانکی ۱۵۰ هزار تومان

۵-تمبرهای یادگاری ایران سال ۱۳۹۲

هر سری ۷.۵ بلوک ۴ تایی ۲۵ هزار تومان

۶-آلبوم مصور تمبرهای سال ۱۳۹۲ تکسری ۲ عدد و بلوک ۴ تایی ۸ برگ منتشر گردید

آلبوم تکسری ۱.۵ هزار تومان و بلوک ۴ تایی ۵ هزار تومان

=============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل ۰۹۳۵۴۹۲۰۴۰۱ گل محمدی تماس بگیرید.تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۳ | 17 | نویسنده : امیر گل محمدی

کلکسیون تمبرهای دوران جمهوری اسلامی ایران

دوستان عزیز سلام.

به طور کلی تمبرهای دوران جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۱ به شرح زیر می باشد.

۱-تمبرهای یادگاری شامل بالای ۷۵۰ سری قیمت تکسری ۳۰۰ هزار تومان با تخفیف ۲۵۰ هزار تومان و بلوک ۴ تایی ۱.۲ میلیون تومان با تخفیف ۱ میلیون تومان به فروش می رسد.

تکسری تمبرهای یادگاری 300 با تخفیف 250 با آلبوم مصور (شامل 200 برگ با 2 کلاسور چرمی 200 هزار تومان) کلا 450 هزار تومان با تمبرهای پستی 150 هزار تومان کلا 600 هزار تومان و با تمبرهای اختصاصی 25 هزار تومان کلا 625 هزار تومان

بلوک 4 تایی تمبرهای یادگاری 1.2 میلیون تومان با تخفیف 1 میلیون تومان با آلبوم مصور (شامل 400 برگ با 4 کلاسور چرمی 400 هزار تومان) کلا 1.4 میلیون تومان با بلوک 4 تایی تمبرهای پستی 600 هزار تومان کلا 2 میلیون تومان با بلوک 4 تایی تمبرهای اختصاصی 100 هزار تومان کلا 2.1 میلیون تومان

۲-تمبرهای پستی ۱۴ سری قیمت ۱۵۰ هزار تومان و بلوک ۴ تایی ۶۰۰ هزار تومان

۳-تمبرهای اختصاصی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ شامل ۲۸ سری قیمت تکسری ۲۵ هزار تومان و بلوک ۴ تایی ۱۰۰ هزار تومان می باشد.

=============================================================

تمبرهای یادگاری دوران جمهوری اسلامی با تخفیف

تمبرهای یادگاری ایران دوران جمهوری اسلامی ایران از سال 1358 تا 1391 بالای 750 سری قیمت 300 با تخفیف 250 هزار تومان با آلبوم مصور 170 برگ با 2 کلاسور 450 هزار تومان

بلوک 4 تایی تمبرهای یادگاری 1.2 میلیون تومان با تخفیف 1 میلیون تومان با آلبوم مصور 400 برگ با 4 کلاسور  1.4 میلیون تومان

پاکت یادبود مهرروز تمبرهای جمهوری از سال 58 تا 91 قیمت 350 هزار تومان

تمبرهای یادگاری با آلبوم مصور جلد شده در ۳ جلد شامل ۵۸ تا ۶۹ قیمت ۱۰۰ هزار تومان از سال ۷۰ تا ۷۹ قیمت ۱۵۰ هزار تومان و از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ قیمت ۱۵۰ هزار تومان

۱-سال ۱۳۵۸-قیمت تکسری تمبرهای یادگاری ۱۰ هزار تومان و بلوک ۴ تایی ۴۰ هزار تومان-با آلبوم جلد شده ۶۰-پاکت مهرروز 15 هزار تومان

۲-سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۸-این تمبرها شامل ۴۰۰ رقم بوده قیمت هر سری ۳۵ هزار تومان با تخفیف ۲۵ هزار تومان و بلوک ۴ تایی ۱۴۰ هزار تومان با تخفیف ۱۰۰ هزار تومان-با آلبوم جلد شده ۱۵۰-پاکت مهرروز  50 هزار تومان

۳-سال ۱۳۶۹ -قیمت تکسری 35 هزار تومان و بلوک ۴ تایی 200 هزار تومان-با آلبوم جلد شده 220 هزار تومان-پاکت مهرروز 40 هزار تومان

۴-سال ۱۳۷۰-تکسری ۱۰ بلوک ۴ تایی ۴۰ هزار تومان-با آلبوم ۶۰

۵-سال ۱۳۷۱-تکسری ۱۲.۵ و بلوک ۴ تایی ۵۰ هزار تومان-با آلبوم ۷۰

۶-سال ۱۳۷۲-تکسری ۵ بلوک ۴ تایی ۲۰-با آلبوم ۴۰

۷-سال ۱۳۷۳-تکسری ۵ بلوک ۴ تایی ۲۰-با آلبوم ۴۰

۸-سال ۱۳۷۴-تکسری ۵ بلوک ۴ تایی ۲۰-با آلبوم ۴۰

۹-سال ۱۳۷۵-تکسری ۱۰ بلوک ۴ تایی ۴۰-با آلبوم ۶۰

۱۰-سال ۱۳۷۶-تکسری ۱۰ بلوک ۴ تایی ۴۰-با آلبوم ۶۰

۱۱-سال ۱۳۷۷-تکسری ۱۰ بلوک ۴ تایی ۴۰-با آلبوم ۶۰

۱۲-سال ۱۳۷۸-تکسری ۱۵ بلوک ۴ تایی ۶۰-با آلبوم ۸۰

۱۳-سال ۱۳۷۹-تکسری ۱۰ بلوک ۴ تایی ۴۰-با آلبوم ۶۰

۱۴-از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ -تکسری ۱۰۰ هزار تومان و بلوک ۴ تایی ۴۰۰ هزار تومان-با آلبوم ۵۰۰

سال ۱۳۸۰ تکسری ۱۰ بلوک ۴ تایی ۴۰-با آلبوم ۶۰

سال ۱۳۸۱-تکسری 12.5 بلوک ۴ تایی 50-با آلبوم 70

سال ۱۳۸۲-تکسری 12.5 بلوک ۴ تایی 50-با آلبوم 70

سال ۱۳۸۳-تکسری 12.5 بلوک ۴ تایی 50-با آلبوم 70

سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵-تکسری ۵ بلوک ۴ تایی ۲۰-با آلبوم ۴۰

سال ۱۳۸۶-تکسری ۵ بلوک ۴ تایی ۲۰-با آلبوم ۴۰

سال ۱۳۸۷-تکسری ۱۰ بلوک ۴ تایی ۴۰-با آلبوم ۶۰

سال ۱۳۸۸-تکسری ۱۰ بلوک ۴ تایی ۴۰-با آلبوم ۶۰

سال ۱۳۸۹-تکسری ۱۲.۵ بلوک ۴ تایی ۵۰-با آلبوم ۷۰

سال ۱۳۹۰-تکسری ۱۰ بلوک ۴ تایی ۴۰-با آلبوم ۶۰

سال ۱۳۹۱-تکسری ۷.۵ بلوک ۴ تایی ۳۰-با آلبوم ۵۰

سال 1392-تکسری 5 بلوک 4 تایی 20

=============================================================

تمبرهای پستی دوران جمهوری اسلامی ایران

این مجموعه تکسری 180 با آلبوم مصور جلد شده به فروش می رسد و بلوک ۴ تایی با آلبوم مصور جلد شده 650 هزار تومان به فروش می رسد.

۱-تمبر سورشارژ تکسری ۱۰ بلوک ۴ تایی ۴۰

۲-سری ۱-۲-۳ پستی تکسری ۵ بلوک ۴ تایی ۲۰

۳-مسحد ۱ تکسری 6 بلوک ۴ تایی 25

۴-مسجد ۲ تکسری ۷۵ بلوک ۴ تایی 350

۵-سری گل تکسری ۵ بلوک ۴ تایی ۱۵

۶-سری پیشرفتها تکسری ۷.۵ بلوک ۴ تایی 35

۷-سری تغییر قیمت تکسری ۱۰ بلوک ۴ تایی ۴۰

۸-سری پرنده تکسری ۵ بلوک ۴ تایی ۱۵

۹-سری پروانه تکسری ۷.۵ بلوک ۴ تایی ۳۰

۱۰-سری خلیج فارس تکسری ۵ بلوک ۴ تایی ۲۰

۱۱-سری ماهی تکسری ۷.۵ بلوک ۴ تایی ۳۰

۱۲-سری پل تکسری ۲۵ بلوک ۴ تایی ۱۰۰

۱۳-سری پستی امام سال ۱۳۶۸ تا ۷۰ شامل ۱۴ قطعه تکسری ۵ بلوک ۴ تایی ۲۰

=============================================================

تمبرهای اختصاصی دوران جمهوری اسلامی

این تمبرها از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ به شرح زیر می باشد.

۱-سال ۱۳۸۲ پروانه بانک ملی تکسری 20000 بلوک ۴ تایی 8 هزار تومان

۲-سال ۱۳۸۷-فولاد مبارکه تکسری 10000 بلوک ۴ تایی 4 هزار تومان

۳-سال ۱۳۸۸ -سایپا دیزل و تعاون تکسری 2 هزار تومان بلوک ۴ تایی 8 هزار تومان

۴-سال ۱۳۸۹-تکسری ۵ بلوک ۴ تایی ۲۰ هزار تومان

۵-سال ۱۳۹۰ -تکسری ۷.۵ بلوک ۴ تایی ۳۰ هزار تومان

۶-سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شامل تولید برق از زباله و بانک پارسان-ایرانیان نت-شهدا-بانک کشاورزی ۲.۵ بلوک ۴ تایی ۱۰ هزار تومان

تمبرهای اختصاصی کناره پروانه و کناره خلیج فارس تکسری ۵۰ بلوک ۴ تایی ۲۰۰ هزار تومان

تمبر اختصاصی عزت الله انتظامی تکسری ۲.۵ بلوک ۴ تایی ۱۰ هزار تومان

تمبر اختصاصی انجمن تمبر شیراز تکسری ۵ بلوک ۴ تایی ۲۰

تمبر اختصاصی مالیه تکسری ۵ بلوک ۴ تایی ۲۰

=============================================================

تمبرهای جدید ایران در سال ۱۳۹۲

در سال ۱۳۹۲ تاکنون 5 تمبر یادگاری و ۲ تمبر اختصاصی به شرح زیر منتشر شده است.

۱-تمبر یادگاری ابن سینا-موزه عبرت -وزارت اطلاعات و ماهیهای دریای خزر-درختکاری قیمت هر سری 5 هزار تومان و بلوک ۴ تایی 20 هزار تومان

۲-تمبر اختصاصی شهدا و بانک کشاورزی قیمت هر سری 1.5 هزار تومان و بلوک ۴ تایی 5 هزار تومان

=============================================================

آلبوم مصور تمبرهای ایران

آلبوم مصور تمبرهای ایران دوران جمهوری از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۱ شامل

تکسری ۲۰۰ برگ با ۲ کلاسور 200 هزار تومان

بلوک ۴ تایی ۴۰۰ برگ با ۴ کلاسور جلد چرمی 400 هزار تومان

هر برگ مصور 7000 ریال و کلاسور جلد چرمی 30 هزار تومان می باشد.

=============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل ۰۹۳۵۴۹۲۰۴۰۱ گل محمدی تماس بگیرید.تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۰ | 18 | نویسنده : امیر گل محمدی

تمبر جدید روز درختکاری ۱۳۹۲

تمبر جدید روز درختکاری 1392

دوستان عزیز سلام.

تمبر جدید روز درختکاری در ۱ قطعه ۳۰۰۰ ریالی منتشر گردید.

قیمت هر سری ۵۰۰۰ ریال بلوک ۴ تایی ۲ هزار تومان

پاکت یادبود مهرروز ۱ هزار تومان

=======================================================

تاکنون در سال ۱۳۹۲ تعداد ۵ سری تمبر یادگاری و ۲ سری تمبر اختصاصی و ۱ قطعه ۲ هزار تومانی کوچک از سری پلها منتشر شده است.

یادگاری ۱-ابن سینا 7500 ریال- ۲-سازمان اطلاعات 7500 ریال ۳-موزه عبرت ۱۰۰۰۰ ریال ۴-ماهیهای خزر ۲۰۰۰۰ ریال و روز درختکاری ۵۰۰۰ ریال کلا 50000 ریال

بلوک ۴ تایی ۲۰ هزار تومان و پاکت یادبود مهرروز ۱۰ هزار تومان

اختصاصی ۱-شهدا ۵۰۰۰ ریال ۲-بانک کشاورزی ۱۰۰۰۰ ریال کلا ۱۵۰۰۰ ریال بلوک ۴ تایی ۵۰۰۰۰ ریال

پستی ۱ -پل ۲۰۰۰۰ ریالی کوچک ۲۵۰۰۰ ریال بلوک ۴ تایی ۱۰ هزار تومان

=======================================================

اوراق مصور جدید تمبرهای یادگاری ایران سال 1392

اوراق مصور جدید تمبرهای یادگاری ایران 6 ماهه اول سال 1392 منتشر گردید.

قیمت سری تکی 2 برگ 1.5 هزار تومان

قیمت سری بلوک 4 تایی 8 برگ 5.5 هزار تومان

ضمنا اوراق مصور هر برگ 7000 ریال می باشد.

=============================================================

تمبرهای یادگاری جدید ایران سال 1392

۱-ابن سینا

تمبر جدید ابن سینا 1392

۲-سازمان اطلاعات

تمبر جدید سازمان اطلاعات 1392

۳-موزه عبرت

تمبر جدید موزه عبرت 1392

۴-ماهیهای خزر

تمبر جدید ماهیهای خزر 1392

۵-روز درختکاری

تمبر جدید روز درختکاری 1392

=======================================================

تمبرهای جدید اختصاصی ایران سال 1392

۱-شهدا

تمبر اختصاصی شهدا 1392

۲-بانک کشاورزی

تمبر اختصاصی بانک کشاورزی 1392

=======================================================

تمبرهای جدید پستی ایران سال 1392

۱-پستی پل ۲۰۰۰۰ ریالی کوچک

تمبر پستی پل 20000 ریالی کوچک 1392

=============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل ۰۹۳۵۴۹۲۰۴۰۱ گل محمدی تماس بگیرید.

 تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۳ | 17 | نویسنده : امیر گل محمدی

کلکسیون تمبرهای موضوعی ایران

دوستان عزیز سلام.

بسیاری از علاقه مندان تمایل به خرید تمبرهای ایران با موضوع دلخواه می باشند.

موسسه تمبر ایران برای علاقه مندان به تمبرهای موضوعی ایران مجموعه های نفیس از این تمبرها را به شرح زیر عرضه می نماید.

============================================================

 تمبرهای ایران با موضوع نوروز

 این تمبرها شامل تمبرهای منتشر شده به مناسبت نوروز باستانی ایران می باشد که از سال ۱۳۴۲ تا کنون در ایران منتشر گردیده است.

این مجموعه را می توانید به صورت یکجا و یا به صورت تفکیک شده تمبرهای نوروز در دوران پهلوی و جمهوری اسلامی ایران خریداری نمایید.

تمبرهای نوروز دوران پهلوی از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ تکسری فقط ۱۵ هزار تومان و بلوک ۴ تایی ۵۰ هزار تومان

تمبرهای نوروز دوران جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۱ تکسری ۳۰ هزار تومان و بلوک ۴ تایی ۱۰۰ هزار تومان

آلبوم تمبرهای نوروز دوران پهلوی و جمهوری کلا ۷۵ هزار تومان

تمبرهای ایران با موضوع ورزشی

 این تمبرها شامل تمبرهای ورزشی دوران پهلوی و دوران جمهوری اسلامی ایران می باشد.

آلبوم کامل تمبرهای ورزشی ایران فقط ۷۵ هزار تومان

تمبرهای ورزشی بازیهای آسیایی ایران در سال ۱۳۵۳ شامل ۵ سری ۱۵ هزار تومان و بلوک ۴ تایی ۵۰ هزار تومان

تمبر ورزشی علی دایی و رضازاده هر سری ۵۰۰ تومان و بلوک ۴ تایی ۲ هزار تومان

تمبر ورزشی المپیک مونیخ مینی شیت با ۶ قطعه تمبر فقط ۳۵ هزار تومان

تمبر خارجی ورزشی علی پروین و فوتبالیستهای معروف قدیمی ایران شامل ۲ مینی شیت ۱۵ هزار تومان

تمبرهای ایران با موضوع مشاهیر

 این مجموعه شامل تمبرهایی با موضوع مشاهیر علمی و ادبی-سیاسی-مذهبی و ... می باشد.

آلبوم مشاهیر علم و ادب ایران شامل دوران پهلوی و جمهوری با سری کامل تمبرهای فردوسی فقط ۷۵ هزار تومان

تمبرهای مشاهیر ایران دوران جمهوری شامل مشاهیر علمی و ادبی -ورزشی-سیاسی و مذهبی کلا ۵۰ هزار تومان

تمبرهای مشاهیر ایران دوران پهلوی

تمبرهای مشاهیر مذهبی ایران

تمبرهای شهدا

تمبرهای ایران با موضوع صنایع دستی-موزه-میراث فرهنگی

 این تمبرها شامل تمبرهای صنایع دستی-موزه و میراث فرهنگی می باشد.

تمبرهای صنایع دستی دوران پهلوی و جمهوری به صورت آلبوم ۵۰ هزار تومان

تمبرهای صنایع دستی-موزه و میراث فرهنگی دوران جمهوری فقط ۳۵ هزار تومان

تمبرهای میراث فرهنگی دوران پهلوی

تمبرهای مشترک ایران با کشورهای مختلف جهان

 این تمبرها شامل تمبرهای ایران که به صورت مشترک با سایر کشورهای جهان منتشر شده است می باشد.

آلبوم تمبرهای مشترک ایران دوران جمهوری اسلامی از سال ۵۸ تا ۹۱ فقط ۷۵ هزار تومان

تمبرهای مشترک ایران فقط ۵۰ هزار تومان

تمبرهای خارجی مشترک ایران کشورهای مختلف جهان ۳۰۰ هزار تومان

تمبرهای مشترک عمران منطقه ای ایران از سال ۴۴ تا ۵۸ شامل ۱۲ سری قیمت ۲۵ هزار تومان بلوک ۴ تایی ۱۰۰ هزار تومان

تمبرهای خارجی مشترک عمران منطقه ای ترکیه و پاکستان سری کامل ۳۰۰ هزار تومان

تمبرهای تصویری امام خمینی رهبر انقلاب

 این تمبرها شامل کلیه تمبرهای تصویری امام خمینی از سال ۶۸ تا ۹۱ بوده که فقط به قیمت ۲۵ هزار تومان به فروش می رسد.

آلبوم نفیس تمبرهای امام خمینی فقط ۵۰ هزار تومان

تمبرهای مذهبی ایران

 این تمبرها شامل کلیه تمبرهای ایران با موضوعات مذهبی می باشد که در طول دوران جمهوری اسلامی از سال ۵۸ تا ۹۱ در ایران منتشر شده است.

 

تمبرهای لانه جاسوسی

تمبرهای لانه جاسوسی و تسخیر سفارت آمریکا از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۱ شامل ۵ سری در ایران منتشر شده است. 

 مجموعه تمبرهای لانه جاسوسی با تمبرهای فلسطین و افغانستان فقط ۱۰ هزار تومان

تمبرهای دفاع مقدس

 این تمبرها شامل تمبرهایی است که در ایران به مناسبت جنگ و دفاع مقدس منتشر گردیده است.

تمبرهای ایران با موضوع گل

 این تمبرها شامل تمبرهایی است که در دوران پهلوی و جمهوری با تصویر گل و گیاه منتشر شده است.

تمبرهای ایران با موضوع حیوانات-پرندگان-پروانه

 این تمبرها شامل تمبرهایی است که در ایران با تصاویر حیوانات و پرندگان و ماهی و پروانه در دوران جمهوری و پهلوی در ایران منتشر شده است.

از مهمترین تمبرهای این گروه می توان به عناوین زیر اشاره نمود.

پرنده ۸۰ شامل ۲ سری ۳ و ۴ تایی اسب ۸۱ مینی شیت ۴ تایی پروانه ۸۱ مینی شیت ۵ تایی زنبور ۸۰ تکی و پلنگ ۸۲ مینی شیت ۴ تایی ماهی آب شیرین ۸۲ مینی شیت با ۶ عدد تمبر جداگانه و ماهی آب شور ۸۳ مینی شیت و لاکپشت ۸۸ مینی شیت ۴ تایی و درنا ۸۶ مینی شیت ۴ تایی و جغد ۹۰ شامل مینی شیت با ۴ قطعه تمبر جدا و ماهیهای آب خزر ۹۲ مینی شیت مشترک ایران و روس ۸۲ مینی شیت با ۲ تمبر جداگانه و مشترک ایران و پرتقال ۸۸ مینی شیت ۲ تایی و ایران کوبا ۸۸  و ...

پرنده ۷۲ تعداد ۴ عدد و پرنده ۷۴ تعداد ۴ عدد و پرنده ۷۹ تعداد ۲ عدد

تمبرهای روز جهانی پست و مخابرات

 این مجموعه شامل تمبرهای روز جهانی پست دوران پهلوی و جمهوری اسلامی ایران می باشد.

مجموعه تمبرهای روز جهانی پست و مخابرات به صورت آلبوم شده دوران جمهوری اسلامی ایران در ۲ جلد موجود می باشد.

آلبوم روز جهانی پست ۳۰ هزار تومان

آلبوم روز جهانی مخابران ۵۰ هزار تومان

تمبرهای پزشکی

 این مجموعه شامل تمبرهای ایران با موضوع پزشکی می باشد.

مجموعه های دیگری نیز به شرح زیر موجود می باشد.

۱-تمبرهای روز جمهوری اسلامی و سالگرد انقلاب و ۱۵ خرداد

۲-تمبرهای فضایی-هواپیما-ماشین-قطار-زیر دریایی-مترو-ماهواره و ...

۳-تمبرهای تصویری رضاشاه-محمدرضا-فرح و ولیعهد

۴-تمبرهای دیدارها دوران پهلوی از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۷

۵-تمبرهای روز جهانی کودک

۶-تمبرهای روز ملل متحد

۷-تمبرهای حقوق بشر

۸-تمبرهای جشن فرهنگ و هنر

۹-تمبرهای پیشاهنگی

۱۰-تمبرهای صلیب سرخ

 ۱۱-تمبرهای جشن های ۲۵۰۰ ساله دوران پهلوی در سال ۴۹ و ۵۰ در ۸ سری قیمت ۵۰ هزار تومان و بلوک ۴ تایی ۲۰۰ هزار تومان

این تمبرها کلا شامل ۸ سری و ۳۱ قطعه می باشد.

تمبرهای خارجی جشن های ۲۵۰۰ ساله کشورهای مختلف جهان سری کامل ۵۰۰ هزار تومان

============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل ۰۹۳۵۴۹۲۰۴۰۱ گل محمدی تماس بگیرید.

تاريخ : ۹۲/۰۸/۱۸ | 16 | نویسنده : امیر گل محمدی

کلکسیون اسکناسهای دوران جمهوری اسلامی ایران

 

با عرض سلام.

برای آشنایی با اسکناسهای این دوران می توانید از کتاب راهنمای اسکناسهای ایران استفاده نمایید.

قیمت این کتاب 25 هزار تومان با خدمات ارسال 30 هزار تومان می باشد.

برای نگهداری اسکناسها بایستی آلبوم نگهداری اسکناس تهیه نمایید.

کوچک 10 هزار تومان-بزرگ 20 هزار تومان=درجه 1 کلاسوری 50 هزار تومان

هر برگ کلاسور 6 تایی 25000 ریال و کلاسور جلد چرمی 25 هزار تومان می باشد.

===============================================================

به طور کلی اسکناسهای دوران جمهوری اسلامی ایران از سال 1358 تا 1392 از کد 202 تا 345 کلا 145 اسکناس مختلف منتشر شده است.

این اسکناسها به طور کلی شامل

1-اسکناسهای سورشارژ در سال اول انقلاب اسلامی از کد 202 تا 236

2-اسکناسهای بارگاهی شامل 200-500-1000-5000 و 10000 ریالی

3-اسکناسهای با امضا بنی صدر 100-5000-10000 ریالی

4-اسکناسهای تظاهراتی شامل نمازی نوربخش و ایروانی نوربخش

5-بقیه اسکناسها

منتشر شده است.

به علت گرانی فوق العاده تعدادی از اسکناسهای فوق برای خرید و جمع آوری می توانید به صورتهای زیر اقدام نمایید.

===============================================================

اسکناسهای سورشارژ جمهوری اسلامی

این اسکناسها کلا از کد 202 تا 236 کلا 35 اسکناس مختلف بوده که دارای قیمتهای بسیار گران می باشد.

از اسکناسهای فوق که قیمت جفت بانکی هر کدام زیر 350 هزار تومان می باشد کلا 15 جفت به قیمت 2.5 میلیون تومان به فروش می رسد.

این 15 جفت به صورت تک بانکی به قیمت 750 هزار تومان به فروش می رسد.

در این سری فقط 2 اسکناس 50 و 100 ریالی ارزان قیمت موجود بوده که قیمت جفت بانکی 50 هزار تومان و تک بانکی آن 15 هزار تومان می باشد.

برای داشتن حداقل یک نمونه از تمام اسکناسهای سورشارژ 20 ریالی 20 هزار تومان و 50 ریالی 5 هزار تومان و 100 ریالی 10 هزار تومان و 200 ریالی 80 هزار تومان و 500 ریالی 50 هزار تومان و 1000 ریالی 80 هزار تومان و 5000 ریالی 400 هزار تومان می باشد.

سری کامل 20-50-100-200-500-1000-5000 ریالی کلا 7 عدد 650 هزار تومان بوده که به قیمت 500 هزار تومان به فروش می رسد.

===============================================================

اسکناسهای بارگاهی

اسکناسهای بارگاهی دوران جمهوری اولین سری اسکناسهای این دوران می باشد که شامل 200-500-1000-5000 و 10000 ریالی بوده که به صورت جفت بانکی 500 هزار تومان و به صورت تک بانکی 100 هزار تومان به فروش می رسد.

===============================================================

اسکناسهای تظاهراتی

اسکناسهای تظاهراتی کلا در 3 سری منتشر شده است.

1-امضا بنی صدر

شامل 100-5000 و 10000 ریالی که قیمت جفت بانکی آن 450 هزار تومان می باشد.به صورت تک بانکی 75 هزار تومان

2-امضا نمازی نوربخش با فلیگران الله

شامل 100-200-500-1000-5000 و 10000 ریالی بوده که جفت بانکی ان 650 هزار تومان به فروش می رسد.

اسکناس 5000 و 10000 ریالی این سری جفت 150 و تک بانکی 30 هزار تومان به فروش می رسد.

3-امضا ایروانی نوربخش با فلیگران الله به صورت جفت بانکی 650 هزار تومان

اسکناس 5000 و 10000 ریالی به صورت جفت بانکی 120 و تک بانکی 30 هزار تومان

===============================================================

اسکناسهای اصلی دوران جمهوری

برای خرید مجموعه ای زیبا از اسکناسهای دوران جمهوری اسلامی ایران از سال 58 تا 92 بایستی بسته به بودجه خود به روشهای زیر عمل نمایید.

1-از مجموع 145 اسکناس جمهوری اسکناسهایی که به صورت جفت بانکی زیر 350 هزار تومان بوده کلا 120 جفت به قیمت 8 میلیون تومان به فروش می رسد.

2-اسکناسهای زیر هر جفت 100 هزار تومان کلا 90 جفت قیمت 2 میلیون تومان

3-اسکناسهای زیر هر جفت 50 هزار تومان کلا 80 جفت 1.2 میلیون تومان

4-اسکناسهای زیر هر جفت 20 هزار تومان شامل 60 جفت 400 هزار تومان

5-اسکناسهای زیر هر جفت 10 هزار تومان کلا 50 جفت 250 هزار تومان

===============================================================

آلبوم اسکناس بانک مرکزی

این آلبوم شامل اسکناسهای 100-200-500-1000-2000-5000-10000-20000-50000 و 100000 ریالی با شماره سریال یکسان بوده و به صورت تک بانکی و جفت بانکی به فروش می رسد.

قیمت تک بانکی 80 هزار تومان و جفت بانکی 150 هزار تومان می باشد.

===============================================================

اسکناسهای بسته ای نو جمهوری اسلامی

100 ریالی هر بسته 65 هزار تومان=باکس 1000 تایی 700 هزار تومان

200 ریالی هر بسته 65 هزار تومان-باکس 1000 تایی 700 هزار تومان

500 ریالی هر بسته 80 هزار تومان و باکس 1000 تایی 900 هزار تومان

1000 ریالی هر بسته 40 هزار تومان و باکس 1000 تایی 450 هزار تومان=اسکناس 1000 ریالی قدیمی طرح فیضیه 350 هزار تومان

2000 ریالی هر بسته 40 هزار تومان و باکس 1000 تایی 450 هزار تومان-2000 ریالی قدیمی تظاهراتی با امضا نمازی نوربخش 200 هزار تومان و محمدخان 250 هزار تومان

5000 ریالی قدیمی گل و بلبل 100 هزار تومان و ماهوارهخ امید 80 هزار تومان و صنایع دستی 70 هزار تومان

===============================================================

اسکناسهای جمهوری تفکیک شده

1-اسگناس 100 ریالی 11 جفت منختلف 100 هزار تومان

2-اسکناس 200 ریالی 5 جفت مختلف 20 هزار تومان

3-اسکناس 500 ریالی 11 جفت مختلف 50 هزار تومان

4-اسکناس 1000 ریالی 10 جفت مختلف 50 هزار تومان

5-اسکناس 2000 ریالی 6 جفت مختلف 12 هزار تومان

6-اسکناس 5000 ریالی 6 جفت مختلف 30 هزار تومان

7-اسکناس 10000 ریالی 4 جفت مختلف 35 هزار تومان

8-اسکناس 20000 ریالی 6 جفت مختلف 60 هزار تومان

===============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل 09354920401 گل محمدی تماس بگیرید.تاريخ : ۹۲/۰۵/۲۲ | 11 | نویسنده : امیر گل محمدی

آلبومهای جدید سکه های ایران سال ۱۳۹۲

 

دوستان عزیز سلام.

در سال ۱۳۹۲ تعداد ۴ آلبوم سکه جدید با بسته بندی اورژینال تولید و در بازار عرضه گردیده است.

۱-آلبوم سکه های ایران

این آلبوم شامل سکه های ایران  ۵۰ دیناری-۱-۲-۵-۱۰-۲۰-۵۰-۱۰۰-۲۵۰-۵۰۰-۱۰۰۰-۲۰۰۰ و ۵۰۰۰ ریال به صورت یک پکیج اورژینال تولید و عرضه می گردد.

قیمت هر پکیج اورژینال ۱۵ هزار تومان

۲-آلبوم ۷ سکه سیمین

این آلبوم شامل سکه های نیکل ۱ ریالی-۲ ریالی-۵۰ ریالی حضرت معصومه-۱۰۰ ریالی امام رضا-۲۵۰ ریالی گل انار-۲۰۰۰ ریالی چشم انداز-۵۰۰۰ ریالی بانک مرکزی می باشد.

قیمت هر آلبوم ۱۵ هزار تومان

۳-آلبوم ۷ سکه زرین

این آلبوم شامل سکه های طلائی ۱ ریالی قدس-۱۰ ریالی فردوسی-۵۰ ریالی حضرت معصومه-۱۰۰ ریالی امام رضا-۲۵۰ ریالی فیضیه-۵۰۰ ریالی سعدی-۱۰۰۰ ریالی نیمه شعبان می باشد.

قیمت هر آلبوم ۱۵ هزار تومان

۴-آلبوم سکه های امام رضا و حضرت معصومه

این آلبوم شامل ۴ قطعه سکه شامل ۲ قطعه سکه امام رضا ۱۰۰ ریالی و ۲ قطعه سکه حضرت معصومه ۵۰ ریالی می باشد.

قیمت هر آلبوم ۱۵ هزار تومان

قیمت هر ۴ آلبوم با هم فقط ۶۰ هزار تومان

=============================================================

 لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل ۰۹۳۵۴۹۲۰۴۰۱ گل محمدی تماس بگیرید.تاريخ : ۹۲/۰۵/۱۰ | 13 | نویسنده : امیر گل محمدی

تمبر پنجاهمین سال سلطنت ناصرالدین شاه قاجار

دوستان عزیز سلام.

در سال ۱۳۱۲ قمری به مناسبت پنجاهمین سال سلطنت ناصرالدین شاه قاجار یک سری تمبر در ۱ قطعه منتشر گردید.

قیمت هر سری ۵ هزار تومان-بلوک ۴ تایی ۲۰ هزار تومان

=============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل ۰۹۳۵۴۹۲۰۴۰۱ گل محمدی تماس بگیرید.تاريخ : ۹۲/۰۵/۰۹ | 13 | نویسنده : امیر گل محمدی

آلبوم سکه های دوران جمهوری اسلامی ایران

از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲

 

دوستان عزیز سلام.

مجموعه ای زیبا از سکه های دوران جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱ شامل سکه های ۵۰-۱۰۰-۲۵۰-۵۰۰-۱۰۰۰-۲۰۰۰ و ۵۰۰۰ ریالی در تمامی سالهای ضرب شده شامل ۳۵ قطعه با آلبوم فقط به قیمت ۱۰۰ هزار تومان به فروش می رسد.

عکس قیمت تاریخ موضوع سکه ردیف

۱۰۰۰۰ ریال ۱۳۸۳ برنز ۵۰ ریالی ۱
۱۰۰۰۰ ریال ۱۳۸۵ برنز ۵۰ ریالی ۲

۱۰۰۰۰ ریال ۱۳۸۳ برنز ۱۰۰ ریالی ۳
۱۰۰۰۰ ریال ۱۳۸۴ برنز ۱۰۰ ریالی ۴
۱۰۰۰۰ ریال ۱۳۸۵ برنز ۱۰۰ ریالی ۵

۲۰۰۰۰ ریال ۱۳۸۳ نیکل کوچک ۲۵۰ ریالی ۶
۳۰۰۰۰ ریال ۱۳۸۴ نیکل کوچک ۲۵۰ ریالی ۷
۱۰۰۰۰ ریال ۱۳۸۵ نیکل کوچک ۲۵۰ ریالی ۸

۱۰۰۰۰ ریال ۱۳۸۶ طلائی کوچک ۲۵۰ ریالی ۹

۳۰۰۰۰ ریال ۱۳۸۳ دو رنگ ۵۰۰ ریالی ۱۰
۴۰۰۰۰ ریال ۱۳۸۴ دو رنگ ۵۰۰ ریالی ۱۱
۲۵۰۰۰ ریال ۱۳۸۵ دو رنگ ۵۰۰ ریالی ۱۲

۱۵۰۰۰ ریال ۱۳۸۶ برنز ۵۰۰ ریالی ۱۳

=======================================================

عکس قیمت تاریخ موضوع سکه ردیف

۱۰۰۰۰ ریال ۱۳۸۷ برنز ریز ۲۵۰ ریالی ۱

//

۱۰۰۰۰ ریال ۱۳۸۸ برنز ریز ۲۵۰ ریالی ۲

//

۵۰۰۰ ریال ۱۳۸۹ برنز ریز ۲۵۰ ریالی ۳

//

۵۰۰۰ ریال ۱۳۹۰ برنز ریز ۲۵۰ ریالی ۴

۱۰۰۰۰ ریال ۱۳۸۷ برنز ریز ۵۰۰ ریالی ۵

//

۲۰۰۰۰ ریال ۱۳۸۸ برنز ریز ۵۰۰ ریالی ۶

//

۵۰۰۰ ریال ۱۳۸۹ برنز ریز ۵۰۰ ریالی ۷

//

۵۰۰۰ ریال ۱۳۹۰ برنز ریز ۵۰۰ ریالی ۸

۵۰۰۰ ریال ۱۳۹۰ خرمشهر ۵۰۰ ریالی ۹

۲۰۰۰۰ ریال ۱۳۸۷ برنز ۱۰۰۰ ریالی ۱۰

//

۴۰۰۰۰ ریال ۱۳۸۸ برنز ۱۰۰۰ ریالی ۱۱

//

۱۰۰۰۰ ریال ۱۳۸۹ برنز ۱۰۰۰ ریالی ۱۲

۱۰۰۰۰ ریال ۱۳۸۹ عید قربان ۱۰۰۰ ریالی ۱۳

۱۰۰۰۰ ریال ۱۳۸۹ عید غدیر ۱۰۰۰ ریالی ۱۴

۱۲۰۰۰۰ ریال ۱۳۹۰ آمار ۱۰۰۰ ریالی ۱۵

۵۰۰۰ ریال ۱۳۹۰ نیمه شعبان ۱۰۰۰ ریالی ۱۶

۵۰۰۰ ریال ۱۳۹۱ شاهچراغ ۱۰۰۰ ریالی ۱۷

۱۰۰۰۰ ریال ۱۳۸۹ بارگاه امام رضا ۲۰۰۰ ریالی ۱۸

۱۵۰۰۰ ریال ۱۳۹۱ چشم انداز ۲۰۰۰ ریالی ۱۹

۲۰۰۰۰ ریال ۱۳۸۹ بانک مرکزی ۵۰۰۰ ریالی ۲۰

۵۰۰۰۰ ریال ۱۳۸۹ هفته وحدت ۵۰۰۰ ریالی ۲۱
۱۰۰۰۰ ریال ۱۳۹۲ حضرت معصومه ۵۰۰۰ ریالی ۲۲

=============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل ۰۹۳۵۴۹۲۰۴۰۱ گل محمدی تماس بگیرید.تاريخ : ۹۲/۰۵/۰۷ | 14 | نویسنده : امیر گل محمدی

تمبر یادگاری موزه عبرت ایران

دوستان عزیز سلام.

سومین تمبر یادگاری ایران در سال ۱۳۹۲ با عنوان موزه عبرت ایران به صورت مینی شیت ۶۰۰۰ ریالی منتشر گردید.

قیمت هر سری ۷۵۰۰ ریال-بلوک ۴ تایی ۳ هزار تومان-پاکت مهرروز ۱۵۰۰۰ ریال

=============================================================

 بمنظور گراميداشت ياد و خاطره زندانيان سياسي دوران ستمشاهي ، شركت پست ج.ا.ا  با همكاري موزه عبرت،  تمبر یادبودي  در قالب يك ميني شيت تك قطعه اي به ارزش هر سری 6000 ريال با  تیراژ 000/200 سری با استفاده از  نماي داخلي اين موزه و تصاوير تعدادي از زندانيان سياسي منتشر گرديد.

شايان ذكر است كه اين تمبر توسط آقاي صراف زادگان طراحي و اجراء گرديده است.


=============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل ۰۹۳۵۴۹۲۰۴۰۱ گل محمدی تماس بگیرید.تاريخ : ۹۲/۰۵/۰۷ | 14 | نویسنده : امیر گل محمدی

تمبر سربازان گمنام امام زمان

دوستان عزیز سلام.

دومین تمبر یادگاری ایران در سال ۱۳۹۲ با عنوان سربازان گمنام امام زمان در سری ۱ قطعه ای به ارزش ۳۰۰۰ ریال منتشر گردید.

قیمت هر سری ۵۰۰۰ ریال-بلوک ۴ تایی ۲ هزار تومان-پاکت یادبود مهرروز ۷۵۰۰ ریال

=============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل ۰۹۳۵۴۹۲۰۴۰۱ گل محمدی تماس بگیرید.تاريخ : ۹۲/۰۵/۰۷ | 14 | نویسنده : امیر گل محمدی

تمبر ابن سینا در سال ۱۳۹۲

دوستان عزیز سلام.

تمبر جدید ابن سینا به عنوان اولین تمبر یادگتری ایران در سال ۱۳۹۲ در سری ۱ قطعه ای به ارزش ۳۰۰۰ ریال منتشر گردید.

قیمت هر سری ۵۰۰۰ ریال-بلوک ۴ تایی ۲ هزار تومان-پاکت مهرروز ۷۵۰۰ ریال

=============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل ۰۹۳۵۴۹۲۰۴۰۱ گل محمدی تماس بگیرید.تاريخ : ۹۲/۰۵/۰۲ | 13 | نویسنده : امیر گل محمدی

آلبوم جدید خارجی سکه های دوران جمهوری اسلامی ایران

برای اولین بار آلبوم جدید نگهداری سکه های دوران جمهوری به ترتیب سالهای مختلف با طرحی فوق العاده به صورت مصور در ۳ جلد با کاور با توضیح کامل سکه ها در کشور آمریکا چاپ و منتشر گردید.

این آلبوم زیبا شامل نگهداری کلیه سکه های دوران جمهوری از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۰ می باشد که در آن براحتی سکه های فوق در جای خود قرار می گیرند.

قیمت این آلبوم هم اکنون ۷۰ هزار تومان می باشد که با خدمات ارسال ۷۵ هزار تومان به فروش می رسد.

=============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل ۰۹۳۵۴۹۲۰۴۰۱ گل محمدی تماس بگیرید.

تاريخ : ۹۲/۰۵/۰۲ | 11 | نویسنده : امیر گل محمدی

اسکناس های بسته ای نو در ایران

قیمت اسکناسهای بسته ای نو جدید به شرح زیر می باشد.

۱-اسکناس ۱۰۰ ریالی هر بسته ۶۵ هزار تومان-باکس ۱۰۰۰ تایی ۶۰۰ هزار تومان

۲-اسکناس ۲۰۰ ریالی هر بسته ۷۰ هزار تومان-باکس ۱۰۰۰ تایی ۶۵۰ هزار تومان

۳-اسکناس ۵۰۰ ریالی هر بسته ۸۰ هزار تومان-باکس ۱۰۰۰ تایی ۷۰۰ هزار تومان

۴-اسکناس ۱۰۰۰ ریالی هر بسته ۵۰ هزار تومان-باکس ۱۰۰۰ تایی ۴۰۰ هزار تومان- اسکناس ۱۰۰۰ ریالی فیضیه طرح قدیم هر بسته ۳۵۰ هزار تومان

۵-اسکناس ۲۰۰۰ ریالی هر بسته ۵۰ هزار تومان-باکس ۱۰۰۰ تایی ۴۰۰ هزار تومان-اسکناس ۲۰۰۰ ریالی تظاهراتی طرح قدیم ۲۰۰ هزار تومان

۶-اسکناس ۵۰۰۰ ریالی جدید صنایع دستی هر بسته ۷۵ هزار تومان-باکس ۱۰۰۰ تایی ۶۵۰ هزار تومان-اسکناس ۵۰۰۰ ریالی  ماهواره امید هر بسته ۷۵ هزار تومان-اسکناس ۵۰۰۰ ریالی طرح قدیم ۸۰ هزار تومان

=============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل ۰۹۳۵۴۹۲۰۴۰۱ گل محمدی تماس بگیرید.

تاريخ : ۹۲/۰۲/۱۸ | 23 | نویسنده : امیر گل محمدی

تمبر اختصاصی سرداران و ۴۰۰۰ شهید سپاه

دوستان عزیز سلام.

اولین تمبر اختصاصی ایران در سال ۱۳۹۲ با عنوان تمبر اختصاصی سرداران و ۴۰۰۰ شهید سپاه در یک قطعه ۲۲۰۰ ریالی منتشر گردید.

لازم به ذکر است این تمبر جزو تمبرهای رسمی اختصاصی در کنار تمبرهای اصلی یادگاری در سال ۱۳۹۲ محسوب می گردد.

قیمت هر سری ۵۰۰۰ ریال-بلوک ۴ تایی ۲ هزار تومان-ورق ۴۲ تایی ۲۰ هزار تومان

=============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل ۰۹۳۵۴۹۲۰۴۰۱ گل محمدی تماس بگیرید.تاريخ : ۹۲/۰۱/۲۱ | 22 | نویسنده : امیر گل محمدی

سکه های دوران جمهوری اسلامی ایران

مرداد ۱۳۹۲

دوستان عزیز سلام.

در این مقاله به معرفی و قیمت جدید سکه های دوران جمهوری اسلامی ایران در فروردین ۱۳۹۲ شامل سکه های یادبود و جاری از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۱ شامل ۱۶۰ قطعه به علاقه مندان اقدام می نماییم.

از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۱ تعداد ۴۳قطعه سکه در ایران ضرب شده است.

قیمت این مجموعه با آلبوم ۲۰۰ هزار تومان به فروش می رسد.

سکه های دوران جمهوری به ترتیب تمامی سالهای ضرب شده شامل ۱۶۰ قطعه می باشد که با آلبوم خارجی و کاور ۳ میلیون تومان با آلبوم خارجی به فروش می رسد.

=============================================================

لیست سکه های دوران جمهوری اسلامی ایران

عکس

قیمت

سال

یادبود

مبلغ

ردیف

۱۵۰۰۰ ریال ۱۳۵۸ جاری ۵۰ دیناری ۱

۵۰۰۰ ریال ۱۳۵۸ قدس ۱ ریالی ۲
۱۰۰۰۰ ریال ۱۳۵۸ جاری ۱ریالی ۳
۱۰۰۰۰ ریال ۱۳۵۹ ۴
===== ندارد ۵
۱۰۰۰۰ ریال ۱۳۶۱ ۶
۱۰۰۰۰ ریال ۱۳۶۲ ۷
۶۰۰۰۰ ریال ۱۳۶۳ ۸
۱۰۰۰۰ ریال ۱۳۶۴ ۹
۲۰۰۰۰ ریال ۱۳۶۵ ۱۰
۲۰۰۰۰ ریال ۱۳۶۶ ۱۱
۵۰۰۰۰ ریال ۱۳۶۷ ۱۲

۱۲۰۰۰۰ ریال ۱۳۷۱ دماوند ۱ ریالی ۱۳
۳۵۰۰۰۰ ریال ۱۳۷۲ ۱۴
۱۰۰۰۰۰ ریال ۱۳۷۳ ۱۵
۱۵۰۰۰۰ ریال ۱۳۷۴ ۱۶
۵۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۳۷۶ ۱۷

۱۰۰۰۰ ۱۳۵۸ جاری ۲ ریالی ۱۸
۱۰۰۰۰ ۱۳۵۹ ۱۹
۱۰۰۰۰ ۱۳۶۰ ۲۰
۱۰۰۰۰ ۱۳۶۱ ۲۱
۱۰۰۰۰ ۱۳۶۲ ۲۲
۲۰۰۰۰۰ ۱۳۶۳ ۲۳
۱۰۰۰۰ ۱۳۶۴ ۲۴
۱۰۰۰۰ ۱۳۶۵ ۲۵
۱۰۰۰۰ ۱۳۶۶ ۲۶
۱۰۰۰۰ ۱۳۶۷ ۲۷

۳۰۰۰۰ ۱۳۵۸ جاری ۵ ریالی ۲۸
۵۰۰۰۰ ۱۳۵۹ ۲۹
۳۰۰۰۰ ۱۳۶۰ ۳۰
۳۰۰۰۰ ۱۳۶۱ ۳۱
۳۰۰۰۰ ۱۳۶۲ ۳۲
۶۰۰۰۰ ۱۳۶۳ ۳۳
۳۰۰۰۰ ۱۳۶۴ ۳۴
۳۰۰۰۰ ۱۳۶۵ ۳۵
۳۰۰۰۰ ۱۳۶۶ ۳۶
۳۰۰۰۰ ۱۳۶۷ ۳۷

۱۵۰۰۰ ۱۳۷۱ حافظ ۵ ریالی ۳۸
۱۵۰۰۰ ۱۳۷۲ ۳۹
۱۵۰۰۰ ۱۳۷۳ ۴۰
۲۰۰۰۰ ۱۳۷۴ ۴۱
۱۰۰۰۰۰ ۱۳۷۵ ۴۲
۵۰۰۰ ۱۳۷۶ ۴۳
۳۰۰۰۰ ۱۳۷۷ ۴۴
۵۰۰۰ ۱۳۷۸ ۴۵

۵۰۰۰۰ ۱۳۵۸ سالگرد انقلاب ۱۰ ریالی ۴۶

۱۵۰۰۰۰ ۱۳۵۸ جاری ۱۰ ریالی ۴۷
۲۵۰۰۰۰ ۱۳۵۹ ۴۸
۱۰۰۰۰۰ ۱۳۶۰ ۴۹
۵۰۰۰۰ ۱۳۶۱ ۵۰
۵۰۰۰۰ ۱۳۶۲ ۵۱
۳۵۰۰۰۰ ۱۳۶۳ ۵۲
۵۰۰۰۰ ۱۳۶۴ ۵۳
۵۰۰۰۰ ۱۳۶۵ ۵۴
۱۵۰۰۰۰ ۱۳۶۶ ۵۵
۱۰۰۰۰۰ ۱۳۶۷ ۵۶
۵۰۰۰۰ ۱۳۶۱ قدس بزرگ ۱۰ ریالی ۵۷
۲۰۰۰۰ ۱۳۶۸ قدس کوچک ۱۰ ریالی ۵۸

۱۵۰۰۰ ۱۳۷۱ فردوسی ۱۰ ریالی ۵۹
۱۵۰۰۰ ۱۳۷۲ ۶۰
۱۵۰۰۰ ۱۳۷۳ ۶۱
۱۵۰۰۰ ۱۳۷۴ ۶۲
۵۰۰۰ ۱۳۷۵ ۶۳
۵۰۰۰ ۱۳۷۶ ۶۴

۱۰۰۰۰۰ ۱۳۵۸ هجرت ۲۰ ریالی ۶۵
۲۵۰۰۰۰ ۱۳۵۸ جاری ۲۰ ریالی ۶۶
۴۰۰۰۰۰ ۱۳۵۹ ۶۷
۱۵۰۰۰۰ ۱۳۶۰ ۶۸
۵۰۰۰۰ ۱۳۶۱ ۶۹
۱۵۰۰۰۰ ۱۳۶۲ ۷۰
۲۲۰۰۰۰ ۱۳۶۳ ۷۱
۲۰۰۰۰۰ ۱۳۶۴ ۷۲
۵۰۰۰۰ ۱۳۶۵ ۷۳
۱۲۰۰۰۰ ۱۳۶۶ ۷۴
۱۲۰۰۰۰ ۱۳۶۷ ۷۵

۵۰۰۰۰ ۱۳۵۹ سالگرد انقلاب ۲۰ ریالی ۷۶

۵۰۰۰۰ ۱۳۶۰ خون بر شمشیر ۲۰ ریالی ۷۷

۱۵۰۰۰۰ ۱۳۶۷ بانکداری اسلامی ۲۰ ریالی ۷۸

دفاع ۲۲ مشت و ۲۰ مشت میباشد

۲۵۰۰۰ ۱۳۶۸ دفاع مقدس ۲ شکل ۲۰ ریالی ۷۹
۱۵۰۰۰۰ ۱۳۵۹ برنز ۵۰ ریالی ۸۰
۱۵۰۰۰۰ ۱۳۶۰ ۸۱
۶۰۰۰۰ ۱۳۶۱ ۸۲
۸۰۰۰۰۰ ۱۳۶۲ ۸۳
۶۵۰۰۰۰ ۱۳۶۳ ۸۴
۱۵۰۰۰۰ ۱۳۶۴ ۸۵
۱۵۰۰۰۰ ۱۳۶۵ ۸۶
۲۲۰۰۰۰ ۱۳۶۶ ۸۷
۲۲۰۰۰۰ ۱۳۶۷ ۸۸
۴۵۰۰۰۰ ۱۳۶۸ ۸۹

۱۵۰۰۰۰ ۱۳۶۸ نیکل ۵۰ ریالی ۹۰
۲۰۰۰۰۰ ۱۳۶۹ ۹۱
۸۰۰۰۰ ۱۳۷۰ ۹۲

۳۰۰۰۰۰ ۱۳۶۷ سالگرد انقلاب ۵۰ ریالی ۹۳

۸۰۰۰۰ ۱۳۷۱ حضرت معصومه ۵۰ ریالی ۹۴
۵۰۰۰۰ ۱۳۷۲ ۹۵
۵۰۰۰۰ ۱۳۷۳ ۹۶
۶۰۰۰۰ ۱۳۷۴ ۹۷
۳۰۰۰۰ ۱۳۷۵ ۹۸
۱۵۰۰۰ ۱۳۷۶ ۹۹
۱۵۰۰۰ ۱۳۷۷ ۱۰۰
۱۵۰۰۰ ۱۳۷۸ ۱۰۱
۱۵۰۰۰ ۱۳۷۹ ۱۰۲
۱۵۰۰۰ ۱۳۸۰ ۱۰۳
۲۵۰۰۰۰ ۱۳۸۱ ۱۰۴
۱۰۰۰۰ ۱۳۸۲ ۱۰۵

۱۰۰۰۰ ۱۳۸۳ برنز ۵۰ ریالی ۱۰۶
۱۰۰۰۰ ۱۳۸۵ ۱۰۷

۱۵۰۰۰۰ ۱۳۷۱ امام رضا ۱۰۰ ریالی ۱۰۸
۵۰۰۰۰ ۱۳۷۲ ۱۰۹
۵۰۰۰۰ ۱۳۷۳ ۱۱۰
۵۰۰۰۰ ۱۳۷۴ ۱۱۱
۳۰۰۰۰ ۱۳۷۵ ۱۱۲
۳۰۰۰۰ ۱۳۷۶ ۱۱۳
۲۰۰۰۰ ۱۳۷۷ ۱۱۴
۲۰۰۰۰ ۱۳۷۸ ۱۱۵
۲۰۰۰۰ ۱۳۷۹ ۱۱۶
۲۰۰۰۰ ۱۳۸۰ ۱۱۷
۵۰۰۰۰ ۱۳۸۱ ۱۱۸
۱۵۰۰۰ ۱۳۸۲ ۱۱۹
۱۰۰۰۰ ۱۳۸۳ برنز ۱۰۰ ریالی ۱۲۰
۱۰۰۰۰ ۱۳۸۴ ۱۲۱
۱۰۰۰۰ ۱۳۸۵ ۱۲۲
۲۰۰۰۰۰ ۱۳۷۲ ۲۲ بهمن ۲۵۰ ریالی ۱۲۳
۲۰۰۰۰۰ ۱۳۷۳ ۱۲۴
۸۰۰۰۰ ۱۳۷۴ ۱۲۵
۸۰۰۰۰ ۱۳۷۵ ۱۲۶
۸۰۰۰۰ ۱۳۷۶ ۱۲۷
۸۰۰۰۰ ۱۳۷۷ ۱۲۸
۸۰۰۰۰ ۱۳۷۸ ۱۲۹
۱۲۰۰۰۰ ۱۳۷۹ ۱۳۰
۲۰۰۰۰۰۰ ۱۳۸۰ ۱۳۱
۵۰۰۰۰ ۱۳۸۱ ۱۳۲
۳۰۰۰۰ ۱۳۸۲ ۱۳۳
۲۰۰۰۰ ۱۳۸۳ نیکل کوچک ۲۵۰ ریالی ۱۳۴
۳۰۰۰۰ ۱۳۸۴ ۱۳۵
۱۰۰۰۰ ۱۳۸۵ ۱۳۶
۱۰۰۰۰ ۱۳۸۶ طلائی کوچک ۲۵۰ ریالی ۱۳۷

۵۰۰۰ ۱۳۸۷ برنز ریز ۲۵۰ ریالی ۱۳۸
۱۰۰۰۰ ۱۳۸۸ ۱۳۹
۵۰۰۰ ۱۳۸۹ ۱۴۰
۵۰۰۰ ۱۳۹۰ ۱۴۱

۳۰۰۰۰ ۱۳۸۳ دو رنگ ۵۰۰ ریالی ۱۴۲
۴۰۰۰۰ ۱۳۸۴ ۱۴۳
۲۵۰۰۰ ۱۳۸۵ ۱۴۴
۱۵۰۰۰ ۱۳۸۶ برنز ۵۰۰ ریالی ۱۴۵

۱۰۰۰۰ ۱۳۸۷ برنز ریز ۵۰۰ ریالی ۱۴۶
۲۰۰۰۰ ۱۳۸۸ ۱۴۷

۵۰۰۰

۵۰۰۰

۵۰۰۰

۱۳۸۹

۱۳۹۰

۱۳۹۰

خرمشهر

۱۴۸

آ

ب

۲۰۰۰۰ ۱۳۸۷ برنز ۱۰۰۰ ریالی ۱۴۹
۴۰۰۰۰ ۱۳۸۸ ۱۵۰
۱۰۰۰۰ ۱۳۸۹ ۱۵۱

۱۰۰۰۰ ریال ۱۳۸۹ عید قربان ۱۰۰۰ ریالی ۱۵۲

۱۰۰۰۰ ریال ۱۳۸۹ عید غدیر ۱۰۰۰ ریالی ۱۵۳

۸۰۰۰۰ ریال ۱۳۸۹ آمار ۱۰۰۰ ریالی ۱۵۴

۱۰۰۰۰ ریال

۵۰۰۰ ریال

۱۳۹۰

۱۳۹۱

نیمه شعبان

شاهچراغ

۱۰۰۰ ریالی

 

۱۵۵

 

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۳۸۹

۱۳۹۱

بانک مرکزی

چشم انداز

۲۰۰۰ ریالی

۱۵۶

آ

۱۰۰۰۰ ریال ۱۳۸۹ بانک مرکزی ۵۰۰۰ ریالی ۱۵۷

۵۰۰۰۰ ریال ۱۳۸۹ وحدت ۵۰۰۰ ریالی ۱۵۸

10000 ریال 1392 حضرت معصومه 5000 ریالی 159

=============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل ۰۹۳۵۴۹۲۰۴۰۱ گل محمدی تماس بگیرید.تاريخ : ۹۲/۰۱/۰۶ | 22 | نویسنده : امیر گل محمدی

سکه ۲۰۰۰ ریالی جدید یادبود سالروز سند چشم انداز

قیمت هر عدد بانکی ۱۰۰۰۰ ریال

قیمت هر بسته ۵۰ عددی ۳۵ هزار تومان

قیمت هر کارتن ۱۰۰۰ عددی ۷۰۰ هزار تومان

============================================================

پس از بررسی انجام شده توسط کارشناسان سازمان تولید اسکناس و مسکوک و هماهنگی با کمیسیون پاسداشت سند چشم انداز در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد از نماد سند چشم انداز برای طرح ضرب سکه استفاده شود.

به گزارش خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، استفاده از نماد سند چشم انداز با مدیریت و تلاش ارزشمند دبیرکل بانک مرکزی و همکاری و پشتکار مدیرکل سازمان اسکناس و مسکوک و همکاران ایشان عملی شد. هم چنین درهفته پاسداشت سند چشم انداز علاوه بر ضرب سکه ، نامه ای به امضای ریاست کل بانک برای مدیران عامل بانکها ارسال و از بانکها خواسته شده است تا طی این هفته در زمینه فرهنگ سازی عمومی سند چشم انداز از طریق تبلیغات عمومی تلویزیونی ، نصب تابلوها و اعلانات در شعب ، درج بیانات مقام معظم رهبری در دستگاههای خودپرداز و ... موضوع سند چشم انداز را به صورتی نمادین برای عموم مردم بیان نکنند.

گفتنی است؛طرح یک طرف این سکه ( روی سکه ) همانند سکه دو هزار ریالی است ( نوشته جمهوری اسلامی ایران در بالا ، نوشته 2000 در وسط ، کلمه ریال در زیر آن و دو خوشه گندم در طرفین آن ). در طرح پشت سکه ، واژه «ایران 1404 » در بالای سکه و در پایین، سال ضرب سکه (1391) حک شده است . همچنین در وسط سکه نیز نماد سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران به صورت تصویر و نوشتار ضرب شده است .

در لبه دور سکه ، بیست دایره به صورت از کوچک تا بزرگ و موافق حرکت عقربه های ساعت از کنار کلمه « ایران 1404» شروع و در دور سکه امتداد یافته و‌ به همان واژه ختم می‌شود . تعداد دوایر نشان دهنده زمان در نظر گرفته شده برای تحقق اهداف سند چشم انداز بوده و از کوچک به بزرگ ادامه یافتن آنها بدان معناست که طی این بیست سال با گذشت زمان پیشرفت به سمت جلو بوده و هر سال به سمت اهداف سند چشم انداز پیش می رویم تا به تمامی اهداف این سند دست یابیم وزن سکه 8/6 گرم و قطرسکه 3/26 میلی متر است.

=============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل ۰۹۳۵۴۹۲۰۴۰۱ گل محمدی تماس بگیرید.تاريخ : ۹۲/۰۱/۰۶ | 22 | نویسنده : امیر گل محمدی

تمبر اختصاصی جشنواره مطبوعات

دوستان عزیز سلام.

تمبر اختصاصی جشنواره مطبوعات منتشر گردید.

قیمت هر سری ۲.۵ هزار تومان-بلوک ۴ تایی ۱۰ هزار تومان

=============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل ۰۹۳۵۴۹۲۰۴۰۱ گل محمدی تماس بگیرید.تاريخ : ۹۲/۰۱/۰۶ | 22 | نویسنده : امیر گل محمدی

تمبر یادگاری هفته کتاب

دوستان عزیز سلام.

تمبر یادگاری هفته کتاب در سری ۱ قطعه ای به ارزش ۲۲۰۰ ریال منتشر شد.

قیمت هر سری ۳۵۰۰ ریال-بلوک ۴ تایی ۱۵۰۰۰ ریال-پاکت مهرروز ۷۵۰۰ ریال

=============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل ۰۹۳۵۴۹۲۰۴۰۱ گل محمدی تماس بگیرید.تاريخ : ۹۲/۰۱/۰۶ | 21 | نویسنده : امیر گل محمدی

تمبر یادگاری هفته دفاع مقدس و روز جهانی پست

دوستان عزیز سلام.

تمبر یادگاری هفته دفاع مقدس و روز جهانی پست به صورت مینی شیت به قیمت ۳۴۰۰ ریال منتشر شد.

قیمت هر سری ۵۰۰۰ ریال-بلوک ۴ تایی ۲ هزار تومان-پاکت مهرروز ۱ هزار تومان

=============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل ۰۹۳۵۴۹۲۰۴۰۱ گل محمدی تماس بگیرید.تاريخ : ۹۲/۰۱/۰۶ | 21 | نویسنده : امیر گل محمدی

تمبر یادبود ماه مبارک رمضان

دوستان عزیز سلام.

تمبر یادگاری ماه مبارک رمضان در سری ۱ قطعه ای به ارزش ۲۲۰۰ ریال منتشر گردید.

قیمت هر سری ۳۵۰۰ ریال بلوک ۴ تایی ۱۵۰۰۰ ریال-پاکت مهرروز ۷۵۰۰ ریال

=============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل ۰۹۳۵۴۹۲۰۴۰۱ گل محمدی تماس بگیرید.تاريخ : ۹۱/۱۲/۲۱ | 15 | نویسنده : امیر گل محمدی

کتاب راهنمای تمبرهای ایران ۱۳۹۲

کتاب تمبر ایران 1392

دوستان عزیز سلام.

کتاب راهنمای تمبرهای ایران در سال ۱۳۹۲ منتشر گردید.

این کتاب شامل اطلاعات کامل تمبرهای ایران دوران قاجار-پهلوی و جمهوری اسلامی ایران به صورت تمام رنگی ۵۰۰ صفحه توسط انتشارات فرحبخش منتشر گردید.

در این کتاب اطلاعات کامل تمبرهای ایران از دوران قاجار تاکنون با عکس و قیمت روز معاملات آن در بازار درج گردیده است.

قیمت ۳۰ هزار تومان با خدمات ارسال به تمام نقاط کشور ۳۵ هزار تومان

=============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل ۰۹۳۵۴۹۲۰۴۰۱ گل محمدی تماس بگیرید.تاريخ : ۹۱/۱۲/۰۲ | 17 | نویسنده : امیر گل محمدی

کتاب راهنمای اسکناسهای ایران ۱۳۹۲

دوستان عزیز سلام.

کتاب راهنمای اسکناسهای ایران سال ۱۳۹۲ منتشر گردید.این کتاب در قطع بزرگ و به صورت تمام رنگی شامل ۱۸۶ صفحه اطلاعات کامل اسکناسهای ایران دوران قاجار-پهلوی و جمهوری اسلامی ایران را شامل عکس و توضیحات و قیمت روز معاملات دارا می باشد.

کتاب فوق به قیمت ۳۰ هزار تومان بوده که با خدمات ارسال به سراسر کشور مبلغ ۳۵ هزار تومان عرضه می گردد.

==========================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل ۰۹۳۵۴۹۲۰۴۰۱ گل محمدی تماس بگیرید.